MHP'li Başkan Sayıştay'ı Göreve Çağırdı: AK Partili Belediye Toplu Konut Parasıyla Bitcoin Almış! MHP'li Başkan Sayıştay'ı Göreve Çağırdı: AK Partili Belediye Toplu Konut Parasıyla Bitcoin Almış!

Siyaseti ezberledikleri dogmatik önermeleriyle ve hâlâ sağ-sol ekseninden okumaya çalışanlar, toplumların yaşadığı köklü ve derin meseleleri kavramak, analiz etmek ve çözüm üretmek imkanından mahrum olduklarından, bugün için ana akım gözükseler bile bir müddet sonra marjinal kalmaları kaçınılmazdır.

Bu şartlarda bilimsel verilere dayalı analiz yapma yeteneği ve temsil kabiliyetine sahip fikir öncüleri toplumla buluşabilirse yeni sosyoloji ve siyaset kendini yeniden üretir.

Bu durumda parti kurmak aşaması, işin teknisyenliğinden ibarettir.

YANİ PARTİ KURMAK TURŞU KURMAYA BENZEMEZ !

Rubil Gökdemir

Editör: Kerim Öztürk