Atatürk’ün kişiliğini, özelliklerini, sıfatlarını, düşünce ve yol göstericiliğini sıralamak, saymak veya isimlendirmek kolay değildir. O yüzyıllarda bir gelen insan, batılıların kıskanç ve sefil tariflerine göre, “ne yazık ki, Türk milletine nasip oldu”. Savaş onun için bir bakıma cinayetti ve asıl savaş, ekonomi, sanayi, kültür, ilim ve fen savaşıydı. İşte Atatürk bunu da çok kısa bir zaman içinde gerçekleştirerek, zamanında kurulan tekstil fabrikalarımız ülkeyi giydirirken, uçak fabrikalarımız da dünyaya uçak pazarlıyordu. Artık borçtan arındırılmış bir ülke, batının ekonomik kriz günlerinde karnı tok bir millet, geleceğe ümitle bakan ve medeniyet ufkunda güneş gibi doğan bir devlet vardı.

Bu devleti gıpta ile takdir eden, doğudan batıya ziyaretçiler, aralarında görmeyi onur sayan uluslararası paktlar ve kurucusunu önder edinen ezilmiş milletler vardı.

O’nun saymakla bitmez kişilik ve özelliklerinden bazıları:  

1. Atatürk teşkilatçı idi. Bir imparatorlukta, henüz genç kurmay yüzbaşı Mustafa Kemal, 1905 yılında ilk görev yeri olan Şam’da vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Bu kurduğu ilk teşkilattı. Yeni bir ülke, yeni bir devlet ve yeni bir millet için bir avuç silah arkadaşı ile parola ya istiklal ya ölüm diyerek, sonunda tarihin seyrini değiştirecek müthiş bir teşkilat kurdu.

2. Atatürk gerçek bir vatanseverdi. ”yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz, fakat sen Türk ulusunu ebedi hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın…” diyordu.

3. Atatürk milliyetçi idi. Ülkesini kalkındırmak ve batı medeniyetlerinin üstüne çıkarmayı hedefleyen gerçek bir Türk milliyetçisi idi. “doğuşumdaki yegane fevkaladelik Türk olarak dünyaya gelmemdir” diyordu.

4. Özgürlük ve bağımsızlık Atatürk’ün karakteri, hayat felsefesi idi

5. Atatürk korkusuzdu. En büyük korku, ölüm korkusunu silmişti. Savaşlarında daima siper dışında ve askerinin önündeydi.

6. Atatürk cesurdu. Cesareti dillere destan ve kurşuna gülleye şerbetliydi diyorlardı.

7. Atatürk kahramandı. Anafartalar, Arıburnu ve Suvla kahramanı olarak ünü tüm Anadolu’ya yayılmıştı.

8. Atatürk kararlıydı. Askerine ölüm emri veriyor ve vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça terkedilmeyecektir diyordu.

9. Atatürk soğukkanlı idi. 10 ağustos 1915 günü ordusunun başında taarruza geçtiğinde sağ göğsünden vurulmuş, vuruldunuz kumandanım diyen alay komutanı Nuri Conker’e sus! Asker duymasın diyordu.

10. Atatürk son derece mütevazi idi. Arazideki döşeği kar, öğünü bir avuç kavrulmuş buğdaydı.
11. Atatürk ileri görüşlü idi. İkinci dünya savaşını her yönü ile anlatıyor. Sovyetler Birliğinin de günü geldiğinde parçalanacağına işaret ediyordu. Türk birliğini görüyor ve ona inanıyorum diyordu.              

12. Atatürk asrın en büyük stratejisti idi. Çanakkale ve Kurtuluş savaşı bunu ortaya koyuyordu.

13. Atatürk eğitmendi. Dünyada milletinin başöğretmeni sıfatını taşıyan tek liderdi.

14. Atatürk dil bilimcisi idi. Türk dil kurumu ve Türk dilinin gelişimi onun eseriydi.

15. Atatürk çalışkandı. Gece geç vakitlere kadar çalışır, okur, plan ve projeler geliştirirdi.

16. Atatürk sporcu idi. İyi bir binici, atıcı ve deniz sporlarına meraklıydı. 1916 yılında Osmanlı devletinin idman müfettişliğini yaptı. Çanakkale savaşı sırasında sporu şöyle tarif ediyordu: “spor, vatanın milletin menfaatlerine tecavüz edenleri gırtlaklarından yakalayıp, millet ve memleket hizmetlilerinin huzuruna getirebilme maddi ve manevi kabiliyetidir”

17. Atatürk akılcı idi. Ülke meselelerinde; her konuyu inceler, uzmanlara inceletir, fikir alır ve tüm boyutları ile tartışarak, en güzelinin ortaya çıkmasını akılcılık yolu ile sağlardı.
18. Atatürk bilimseldi. Hayatta en hakiki mürşit/yol gösterici bilimdir fendir diyordu.

19. Atatürk sanatseverdi. “sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz, fakat sanatçı olamazsınız” sözleri sanatçıyı yüceltiyordu.

20. Atatürk devrimci idi. Devrim ve inkılapları tüm ezilmiş milletlere yol gösteriyordu.

21. Atatürk cumhuriyetçi idi. Türk milletinin karakterine en uygun yönetim için “benim en büyük eserim” diyordu.

22. Atatürk üstün vasıflı bir lider, dahi bir komutan ve dirayetli bir devlet adamıydı.

23. Atatürk, açık sözlüydü, çok yönlü bir insandı yenilikçi idi, iyi bir hatipti.

24. Atatürk barışçı idi. Yurtta barış, dünyada barış, dünya barışı için söylenmiş en güzel sözdü.
25. Atatürk son derece merhametli idi. Ülkemizi istilaya gelen milletlerin çocuklarını bile “bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık onlar da bizim evlatlarımız olmuştur” diyerek onları da bağrına basıyordu.

26. Atatürk insancıldı, toplumcu idi, halkçı idi.

27. Atatürk şefkatli idi. On kadar evlatlığını en iyi şekilde yetiştirmişti.
28. Atatürk şık ve zarifti. Gençliğinde de cumhurbaşkanlığı günlerinde dünyanın en şık ve zarif insanıydı.

29. Kadın haklarının gerçek savunucusu idi. “dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek  anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok  daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar” diyordu.

30. Atatürk ekonomistti. Ülke ekonomisi için, silahlı seferberlik biter bitmez kalkınma seferberliği ilan etmişti

31. Atatürk çağdaş ve medeni idi. “Türk milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir”.
32. Atatürk huzurlu idi. Kendinden ve milletinin geleceğinden emin olduğu için huzurluydu.

33. Atatürk coşkulu idi. Bazen çocuksu bir ruh hali ile coşkulu bir sevinç sergilerdi. Savaş günlerinde dahi bir başkomutan olarak, yüzünden gülümsemeyi eksik etmezdi.

34. Atatürk samimi idi. Hiçbir yapmacık hareketi yoktu.

35. Atatürk mutlu idi. Övünülecek eserler meydana getiriyor. Saygın, dinamik ve batı medeniyeti ile yarışacak kalkınan bir ülkeye, ve Türkiye cumhuriyetini sonsuza dek koruyacak bir gençliğe sahipti.

36. Atatürk kadirşinastı. Silah arkadaşları, kader arkadaşları ve yönetim arkadaşları olmuştu. Vatanı birlikte kurtardılar ve birlikte yönettiler.

37. Atatürk alçak gönüllü idi. Bu ulusu ben değil, içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır. Millete efendilik yoktur, ona hizmet etmek vardır. Ben icap ettiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere türk milletine canımı vereceğim” diyordu.

38. Atatürk fedakardı. Şan, şöhret ve servet hırsı olmadığı için mütevazi yaşadı. Devletinin kendisine verdiği maaşı, milletinin kendisi için bağışladığı mülkü, nesi varsa hepsini yine devletine ve milletine  bıraktı.

39. Atatürk samimi, gerçek bir Müslümandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve dinimiz İslam hakkındaki sözleri, Kuran’ı tefsiri, hadisleri yazılı hale getirip bastırması, hutbeleri anlaşılır şekle sokturması ve Diyanet İşleri Başkanlığını kurması bunun göstergeleridir.

40. Gazi; Allah’ın en sevgili kullarındandı. Libya’da gözünden, Çanakkale’de göğsünden
Kurtuluş Savaşında kaburgalarından yaralanmış ve 3 kez Gazilik mertebesine ermişti. Yüce Allah, Gazileri de Şehitlerle bir tuttuğuna göre o, şüphesiz Allah’ın en sevgili kullarındandı.

Prof. Dr. İbrahim Öztek / Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi,