Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Milleti’ne karşı işlenebilecek en ağır suçtan önce idama, bu cezanın kaldırılması ile koşullu salıverilmesiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan Öcalan’ın; umut hakkı gerekçesiyle cezaevinde 25. yılını dolduracağı 15 Şubat 2024 tarihinde, hatta 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun m.107/16 ve Geçici m.2 hükümlerinden dolayı, m.107/4 uyarınca 36. yılını dolduracağı 15 Şubat 2035’de de tahliye edilemez.

Türk milliyetçileri yeni anayasa tuzağına karşı birleşmelidir Türk milliyetçileri yeni anayasa tuzağına karşı birleşmelidir

Şu veya bu sebeple gündeme getirilen bu konuda hükümler nettir. Devlete ve Millete karşı işlenen suçtan hükmedilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı hayat boyu devam eder. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin kararlarında geçen; en geç 25 yılda hükümlüye tanınması gereken koşullu salıverilmenin gözden geçirilmesi, yani umut hakkı bağlayıcı bir sözleşme veya kanun hükmü olmadığından, Anayasa m.90/5’e de aykırılık bulunmamaktadır.

Editör: Kerim Öztürk