BUGÜN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM DİYENLERİN PEK TANIMADIĞI, TANITILMADIĞI, O GÜNLERİ YAŞAYAN ÜLKÜDAŞLARIMINDA YAVAŞ YAVAŞ UNUTTUĞU, KİTAPLARINI OKUYUP, SEMİNERLERİ İLE YETİŞTİĞİMİZ, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKİR HAREKETİNİN YILMAZ SAVUNUCUSU VE BU FİKRİN SUÇ KABUL EDİLDİĞİ 12 EYLÜL 1980 MAĞDURU, DEĞERLİ HOCAMIZI 26 HAZİRAN 1996'DA KAYBETMİŞTİK. ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANI CENNET OLSUN. EL FATİHA.

PROF. DR. NECMETTİN HACIEMİNOĞLU (10 Kasım 1932, Maraş - 26 Haziran 1996, Ankara), Türk dilbilimci, yazar ve fikir adamıdır.

Hayatı: Aslen Darende'nin Hacıeminzadeler sülalesinden olan Hacıeminoğlu, 1932 yılında Maraş'ta dünyaya geldi. Çok küçük yaşta iken babası Mustafa Efendi'yi kaybetti. Ağabeyi Nihat'ın çalışmak üzere Adana'ya gitmesi ve aileye bakma görevini üstlenmesiyle orta öğrenim tahsilini Adana'da yapan Hacıeminoğlu Türk Edebiyatına, diline ve tarihine olan ilgisini, daha bu yıllarda ortaya koymuştu. Ağabeyi Nihat'ın da edebiyata düşkün olması sebebiyle, aile ortamında bu havayı alarak yetişti.

Edebiyat Hocası, Şevket Kutkan'ın da alakası ve destekleriyle o yıllarda ilk yazılarını yazmaya başlamış ve Nurullah Ataç'la çeşitli gazetelerde çatışmaya başladı.

Üniversite öğrenimi için İstanbul'a gelen Hacıeminoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümüne girdi. Fakülte bittikten sonra bir ara özel Osmaniye Lisesinde hocalık yapan Hacıeminoğlu, daha sonra fakültede asistanlığa başladı ve ömrünün sonuna kadar akademik kariyerini sürdürdü.

İlk yazılarında Necmettin Özdesenli, Necmettin Özdarendeli isimlerini kullanan yazar daha sonra sülalesinin ismini almış ve Hacıeminoğlu olarak soy ismini değiştirdi. Hergün, Tercüman, Ortadoğu gibi gazetelerde, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Töre, Milli Kültür, Yeni Düşünce ve onlarca ayrı dergide binlere varan makaleler yazdı.

1980'li yıllara gelinirken düşüncelerini yazıya aktardığı için düşünce suçluları arasına giren Necmettin Hacıeminoğlu tutuklanarak cezaevine girdi ve yargılandı. Bu durum bir üniversite hocasının düşünce suçuyla tutuklanmasının ilk örnekleri arasındadır.

1985 yılında Trakya Üniversitesi'nde Türkoloji Bölümü'nü kurmak üzere Edirne'ye geldi ve 1993 yılına kadar buradaki görevini sürdürdü, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü kurarak müdürlüğünü yaptı.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü'ndeki kürsüsüne tekrar dönen Hacıeminoğlu 1996 yılında Ankara'da vefat etti.

Eserleri:

Lehçetü'l Hakâyık (Metin Neşri, 1962)

Kutb'un Hüsrevü Şirin'i ye Dil Hususiyetleri (Doktora çalışması. İ.Ü Edebiyat Fakültesi Yayınlan. 1968)

Türk Dilinde Edatlar (Doçentlik Çalışması, Milli Eğitim Bakanlığı Yay 1972)

Milliyetçi Eğitim Sistemi (Töre-Devlet Yay. 1972)

Türkçenin Karanlık Günleri (Töre-Devlet Yay. 1972,Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2006)

Fuzulî (Toker Yay, 1972,Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2004)

Milliyetçilik-Ülkücülük-Aydınlar (Töre-Devlet Yay. 1975)

Türkiye'nin Çıkmazları (1975)

Yeni Bir Dünya (Hikayeler) (Töre-Devlet-Yay-1976, Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2004)

Karahanlı Türkçesi ve Grameri (Türk Dil Kurumu yayınlan 1996)

Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller (Kültür Bakanlığı Yay. 1992)

Millet ve Aydınlar (Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2004)

Edebiyat Tahlilleri (Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2004)

Sosyoloji dünyasının acı kaybı: Orhan Türkdoğan Hakk'a yürüdü Sosyoloji dünyasının acı kaybı: Orhan Türkdoğan Hakk'a yürüdü

Sabri Sümer'in paylaşımı

Editör: Kerim Öztürk