Tartışmayı deizim iddiası başlattı. 2018’de IIIT ve Mahya tarafından Müslüman toplumlarda deizm ve dindarlık araştırıldı. Benzer bir konunun verileri paylaşıldı. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zübeyir Nişancı ve ekibi tarafından hazırlanan “Sayılarla Türkiye’de İnanç ve Dindarlıkraporunda ilginç tespitler yer alıyor. Uzman bir ekiple hazırlanan rapor tam 227 sayfa. Türkiye’nin her bölgesinde, 15 şehirde 750 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara 200’e yakın soru soruldu. Çıkan sonuçlar inancın hayatımızda önemli bir yeri olduğunu ortaya koydu.

KADINLAR DÜZENLİ NAMAZ KILIYOR

Katılımcılara ilk olarak namaz kılma sıklıkları soruldu. Türkiye’de düzenli namaz kılanların oranı yüzde 39. Türkiye’de hiçbir zaman namaz kılmayanlar veya nadiren namaz kılanların oranı, düzenli namaz kılanlardan fazla. 18 yaş üstü katılımcıların yüzde 39’u düzenli namaz kılıyor. Buna karşı “hiçbir zaman” namaz kılmadıklarını veya “nadiren” kıldıklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 41. Kadınların düzenli namaz kılma oranı, erkeklere kıyasla daha yüksek. Erkeklerin yüzde 37’si, kadınların yüzde 40’ı düzenli namaz kılıyor. 25 yaş altındaki gençlerin beşte biri namaz kılarken, kırsalda yaşayanların yüzde 52’si düzenli namaz kılıyor. Bu oran büyük kentlerde yaşayanlar arasında yüzde 37’ye düşüyor.

HER 4 KİŞİDEN 3’Ü ORUÇ TUTUYOR

Oruç tutma da araştırılan konular arasında. Türkiye’de yaşayan her dört vatandaştan üçü Ramazan ayında düzenli olarak oruç tutuyor. Katılımcıların yüzde 75’i Ramazan ayında düzenli oruç tuttuğunu belirtti. Buna karşı hiçbir zaman oruç tutmadığını veya nadiren oruç tuttuğunu belirten katılımcıların oranı yüzde 16. Kadınların oruç tutma oranı yüzde 77, erkeklerde ise bu oran yüzde 74.

Türkiye nüfusunun yüzde kaçı genç? İstatistikler açıklandı! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı genç? İstatistikler açıklandı!

BAŞÖRTÜSÜ SİYASİ SİMGE DEĞİL

Başörtüsü başlığı altıda da ilginç tespitler var. Herhangi bir şekilde başlarını düzensiz de olsa örten kadınların oranı yüzde 73. Geri kalan yüzde 27’lik kısım ise herhangi şekilde başörtüsü kullanmadığını ifade etti. Başörtüsünün en fazla kullanıldığı bölgeler Güneydoğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgeleri. Ege’de kadınların yüzde 67’si dışarı çıkarken nadiren başını örttüklerini veya hiçbir zaman örtmediklerini dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 74’ü “Başörtüsü siyasi bir semboldür” fikrine karşı. Buna katılanların oranı ise yüzde 14.

EN YAYGIN KİMLİK MÜSLÜMANLIK

Müslümanlık Türkiye’de bireylerin kendini en yakın hissettiği kimlik. Katılımcıların yüzde 80’i kendisini Müslüman kimliğine yakın hissettiğini belirtti. Kendisini Müslüman kimliğine uzak hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 9’da kaldı. Türkiye genelinde katılımcıların yarısından çoğu kendilerini Müslümanlığın yanında, sırasıyla milliyetçi (yüzde 55), İslamcı (yüzde 53), Atatürkçü (yüzde 53), dindar (yüzde 52) ve laik (yüzde 52) kimliklerine de çok yakın hissettiklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 36’sı sağcı, yüzde 35’i muhafazakâr, yüzde 33’ü sosyalist kimliği yakın gördüklerini dile getirdi. Kendisini solcu kimliğine yakın görenlerin oranı yüzde 22. Farklı kimlik kategorileri arasında bireylerin en az yakınlık başlığında sorulan sorulara da hissettikleri kimlik kategorileri sırasıyla ateist (yüzde 4), deist (yüzde 8) ve Alevi (yüzde 9) olduklarını ifade etmiştir.

Editör: Kerim Öztürk