SON POSTA

ÇARŞAMBA — 9 Kanun-i evvel 1931, Fiatı 5 kuruş.

Amerikada Türkçe Konuşan Kabileler Var.

Türk vatandaşlarına Avrupa yok! Üç ülke vize başvurularını kapattı Türk vatandaşlarına Avrupa yok! Üç ülke vize başvurularını kapattı

Hahire, (Hususi) — Burada Ingilizce olarak çıkan Burs Ejipsiyen gazetesi Amerikadan aldığını işaret ettiği şayanı dikkat bir haberi neşretmektedir. Bu habere nazaran, Türkçeye vakıf bir Amerikalı seyyah, Amerikanın muhtelif yerlerinde seyahat ederken, kırmızı derili Amerikalıların sakini olduğu bir köye uğramıştır. Seyyah bu köy sakinlerinin Türkçe konuştuklarını duyunca hayretler içinde kalmış, köylülere konuştukları lisanın Türkçe olduğunu söylemiş ve Ankara ile İstanbulu tanıyıp tanımadıklannı sormuştur. Köylüler konuştukları lisanın Türkçe olduğundan haberleri olmadığını, bu lisanın kendi ana dilleri olduğu cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine seyyah kendi kendisine şu suali sormaktadır : — Acaba Türkçe bu kadim Amerika kabilesi arasında nasıl intişar etmiştir ?

Editör: Kerim Öztürk