Bugün milliyetsiz İslâmcılar, hem milliyetsiz hem de dinsiz liberaller eliyle TÜRKİYE, çok değişik politik oyunlarla, TÜRKSÜZLEŞTİRİLİYOR. 

TÜRKİYE, hem Türk olmayanlar tarafından hızla İŞGAL ve İSTİLÂ altına alınıyor, hem de TÜRKLER, her anlamda TASFİYE ediliyor. 

Bu işin nasıl olduğunu anlamak için gözü olan etrafına bakar. Kulağı olan radyo, televizyon haberlerini iyi dinler. Aklı olan, yapılan icraatları ve şeytani politikaları iyi yorumlar ve anlar. Şu anda uygulanmakta olan BÜTÜN POLİTİKALAR, BİR TEK AMACA DÖNÜKTÜR: 'TÜRKİYE'Yİ TÜRKSÜZLEŞTİRMEK'. 

Bu politika yeni değildir. Tanzimat'tan sonraki süreçte uygulandı; ama BAŞBUĞ ATATÜRK, BU SÜRECİ TERSİNE ÇEVİRDİ ve Türkiye'nin bir Türk vatanı olduğunu, BAĞIMSIZ, MİLLÎ bir TÜRK DEVLETİ KURARAK GÖSTERDİ. 

Ömer SEYFETTİN, 1918 yılında "Ashab-ı Kehf'imiz" adlı bir uzun hikâye kitabı YAZDI. Bu eser bir hikâye; ama hayalî değil gerçek olay ve olgular üzerine kurgulanan bir hikâye. Bu ESERİNDE:

'1912 YILINDA TÜRKİYE'NİN NASIL TÜRKSÜZLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞINI' AÇIKÇA ANLATIYOR. Bu kitapta anlatılanlar ile bugün olanlar, hemen hemen aynı. 

ÖMER SEYFETTİN'e KULAK VERELİM:

"Dün, Ermeni arkadaşlarımdan biri Fransızca Mercure de France dergisinin 16 Ağustos 1912 tarihli nüshasını verdi:- Mutlaka oku... dedi. Kurşun kalemle işaret ettiği şey gayet uzun, Risal imzalı bir makaleydi. 

Makalenin başlığı: 'TÜRKLER MİLLÎ BİR RUH ARAMAKTA...' Şimdi bitirdim. İşte şimdi acı bir hoşnutsuzluk hissediyorum. Eğer bu MÖSYÖ RİSAL'İN HABER VERDİĞİ ŞEYLER DOĞRU İSE, berbat... TÜRKLER DE BİR MİLLET OLUYOR demek... 

Ötede beride BİRTAKIM ADAMLAR varmış, BİR TÜRK RUHU ararlar, OSMANLICA adı altında devam eden Arapça, Acemce, iskolastik, KARIŞIK DİLİ BIRAKMAYA, KONUŞULAN, TABİİ HALK DİLİYLE EDEBİYAT YAPMAYA ÇALIŞIRLARMIŞ. 

Evet, Türkler de kımıldanıyorlar.Bir İNGİLİZ, bana demişti ki: 'TÜRKİYE'DE 14 MİLYONDAN ZİYARET TÜRKÇE KONUŞUR, tamamıyla Türkleşmiş bir halk var... HÂLBUKİ ne kadar ERMENİ, ne kadar RUM var? Zannetmem ki bu unsurlar üç milyondan fazla olsun... 

'RUMLARIN FİKRİ, İSTANBUL'U, İZMİR'İ falan ZAPTEDİP BU ON DÖRT MİLYONU KIZILIRMAK'ın SAĞ TARAFINA ATMAK; Ermenilerin fikri, BÜYÜK ERMENİSTAN'ı teşkil edip, NE KADAR TÜRK VARSA hepsini ' KIZILIRMAK'ın SOL TARAFINA ATMAK... 

Eğer bu iki millet aynı zamanda muvaffak olursa, ANADOLU'DA bir tane TÜRK KALMAYACAK, hepsi Kızılırmak'a dökülerek denize akacaklar; LAKİN! TÜRKLER de Rumlar, Ermeniler, hatta Araplar, Arnavutlar gibi MİLLİYETLERİNE SARILIRSA! On dört on beş milyonluk toplu bir kuvvetin karşısında biz ne olacağız? Pek dağınık, pek az olan biz ERMENİLER, BUNU DÜŞÜNMELİ, 'OSMANLILIK' KURUMUNU  KUVVETLENDİRMELİYİZ!..

Asla üç, dört milyon on beş milyona üstün gelemez! 

Gayet güçlü AVRUPALI BİR YAZAR diyor ki:

- 'Türkler çok âlicenaptır. KENDİ MİLLİYETLERİNİ, TARİHLERİNİ, GELENEKLERİNİ asla HATIRLAMAZLAR. Onlar şimdi yalnız, rahatça yaşamak istiyorlar. * EĞER Türkiye'deki HRİSTİYANLAR fazla mutaassıp milliyetçilik göstermeyip ONLARI UYANDIRMASALAR, Meşrutiyet sayesinde yarım asır içinde BİR TÜRK KALMAYACAK!..

Servet, ticaret, arazi, hatta HÜKÜMET HRİSTİYANLARIN ELİNE GEÇECEK! Türkler yine çadırlarına girerek yaylalarına çekilecekler, namazlarını daha rahat kılmak için geldikleri tenha, saf, asude TÜRKİSTAN'A DÖNECEKLER...

Hâlbuki HIRİSTİYANLAR, MİLLİYETÇİLİKTE TAASSUP GÖSTERDİKÇE, TÜRKLERE DE BU HÂL AKSEDİYOR. Birtakımları, "BEN TÜRK'ÜM, TÜRKLÜKLE GURURLANIRIM" diye ortaya atılıyor. Konuşulan tabii Türkçe ile şiirler, kitaplar yazıyor, konferanslar veriyorlar. Hatta yavaş yavaş 'TÜRKÇÜLÜ, Kürkçülük' diye bir ülkü bile CANLANDIRIYORLAR. Düşünüyorum, BİZ Ermeniler, Rumlar, hatta Araplar, Arnavutlar MİLLETİMİZDE TAASSUP GÖSTERMEZSEK milliyetimizde taassup göstermesek, TÜRKLER 'OSMANLILIK' adını verdikleri KOZMOPOLİTLİKTEN  ayrılmayacaklar, BÜTÜN VARLIKLARINI UNUTACAKLAR..." 

*Yukarıda anlatılanlar, 1908 sonrası İkinci Meşrutiyet dönemine ait. 

Bu cümlelerde anlatılanlarla BUGÜN OLANLAR ARASINDA BİREBİR BENZERLİK VAR. Yani TARİH TEKERRÜR EDİYOR. Bu alıntıdan, BUGÜN, TÜRKLERİN milliyet şuurunun, Türklük sembol, değer ve kurumlarının NEDEN YOK EDİLMEK İSTENDİĞİ ve kozmopolit YENİ OSMANLICILIK fikrini KİMİN ne için CANLANDIRMAK İSTEDİĞİ açıkça ANLAŞILIYOR. 

Bugün TÜRKİYE'DE TÜRKLÜĞÜ YOK ETMEYE DÖNÜK POLİTİKALARIN AMACI, Ömer Seyfettin'in BU ESERİNDE SAKLI. 

Türkler aklını başına almalı ve millî kimliklerine sahip çıkmalıdır. 

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

TÜRKİYE, hem Türk olmayanlar tarafından hızla İŞGAL ve İSTİLÂ altına alınıyor, hem de TÜRKLER, her anlamda TASFİYE ediliyor. 

Bu işin nasıl olduğunu anlamak için gözü olan etrafına bakar. Kulağı olan radyo, televizyon haberlerini iyi dinler. Aklı olan, yapılan icraatları ve şeytani politikaları iyi yorumlar ve anlar. Şu anda uygulanmakta olan BÜTÜN POLİTİKALAR, BİR TEK AMACA DÖNÜKTÜR: 'TÜRKİYE'Yİ TÜRKSÜZLEŞTİRMEK'. 

Bu politika yeni değildir. Tanzimat'tan sonraki süreçte uygulandı; ama BAŞBUĞ ATATÜRK, BU SÜRECİ TERSİNE ÇEVİRDİ ve Türkiye'nin bir Türk vatanı olduğunu, BAĞIMSIZ, MİLLÎ bir TÜRK DEVLETİ KURARAK GÖSTERDİ. 

Ömer SEYFETTİN, 1918 yılında "Ashab-ı Kehf'imiz" adlı bir uzun hikâye kitabı YAZDI. Bu eser bir hikâye; ama hayalî değil gerçek olay ve olgular üzerine kurgulanan bir hikâye. Bu ESERİNDE:

'1912 YILINDA TÜRKİYE'NİN NASIL TÜRKSÜZLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞINI' AÇIKÇA ANLATIYOR. Bu kitapta anlatılanlar ile bugün olanlar, hemen hemen aynı. 

ÖMER SEYFETTİN'e KULAK VERELİM:

"Dün, Ermeni arkadaşlarımdan biri Fransızca Mercure de France dergisinin 16 Ağustos 1912 tarihli nüshasını verdi:- Mutlaka oku... dedi. Kurşun kalemle işaret ettiği şey gayet uzun, Risal imzalı bir makaleydi. 

Makalenin başlığı: 'TÜRKLER MİLLÎ BİR RUH ARAMAKTA...' Şimdi bitirdim. İşte şimdi acı bir hoşnutsuzluk hissediyorum. Eğer bu MÖSYÖ RİSAL'İN HABER VERDİĞİ ŞEYLER DOĞRU İSE, berbat... TÜRKLER DE BİR MİLLET OLUYOR demek... 

AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk? AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk?

Ötede beride BİRTAKIM ADAMLAR varmış, BİR TÜRK RUHU ararlar, OSMANLICA adı altında devam eden Arapça, Acemce, iskolastik, KARIŞIK DİLİ BIRAKMAYA, KONUŞULAN, TABİİ HALK DİLİYLE EDEBİYAT YAPMAYA ÇALIŞIRLARMIŞ. 

Evet, Türkler de kımıldanıyorlar.Bir İNGİLİZ, bana demişti ki: 'TÜRKİYE'DE 14 MİLYONDAN ZİYARET TÜRKÇE KONUŞUR, tamamıyla Türkleşmiş bir halk var... HÂLBUKİ ne kadar ERMENİ, ne kadar RUM var? Zannetmem ki bu unsurlar üç milyondan fazla olsun... 

'RUMLARIN FİKRİ, İSTANBUL'U, İZMİR'İ falan ZAPTEDİP BU ON DÖRT MİLYONU KIZILIRMAK'ın SAĞ TARAFINA ATMAK; Ermenilerin fikri, BÜYÜK ERMENİSTAN'ı teşkil edip, NE KADAR TÜRK VARSA hepsini ' KIZILIRMAK'ın SOL TARAFINA ATMAK... 

Eğer bu iki millet aynı zamanda muvaffak olursa, ANADOLU'DA bir tane TÜRK KALMAYACAK, hepsi Kızılırmak'a dökülerek denize akacaklar; LAKİN! TÜRKLER de Rumlar, Ermeniler, hatta Araplar, Arnavutlar gibi MİLLİYETLERİNE SARILIRSA! On dört on beş milyonluk toplu bir kuvvetin karşısında biz ne olacağız? Pek dağınık, pek az olan biz ERMENİLER, BUNU DÜŞÜNMELİ, 'OSMANLILIK' KURUMUNU  KUVVETLENDİRMELİYİZ!..

Asla üç, dört milyon on beş milyona üstün gelemez! 

Gayet güçlü AVRUPALI BİR YAZAR diyor ki:

- 'Türkler çok âlicenaptır. KENDİ MİLLİYETLERİNİ, TARİHLERİNİ, GELENEKLERİNİ asla HATIRLAMAZLAR. Onlar şimdi yalnız, rahatça yaşamak istiyorlar. * EĞER Türkiye'deki HRİSTİYANLAR fazla mutaassıp milliyetçilik göstermeyip ONLARI UYANDIRMASALAR, Meşrutiyet sayesinde yarım asır içinde BİR TÜRK KALMAYACAK!..

Servet, ticaret, arazi, hatta HÜKÜMET HRİSTİYANLARIN ELİNE GEÇECEK! Türkler yine çadırlarına girerek yaylalarına çekilecekler, namazlarını daha rahat kılmak için geldikleri tenha, saf, asude TÜRKİSTAN'A DÖNECEKLER...

Hâlbuki HIRİSTİYANLAR, MİLLİYETÇİLİKTE TAASSUP GÖSTERDİKÇE, TÜRKLERE DE BU HÂL AKSEDİYOR. Birtakımları, "BEN TÜRK'ÜM, TÜRKLÜKLE GURURLANIRIM" diye ortaya atılıyor. Konuşulan tabii Türkçe ile şiirler, kitaplar yazıyor, konferanslar veriyorlar. Hatta yavaş yavaş 'TÜRKÇÜLÜ, Kürkçülük' diye bir ülkü bile CANLANDIRIYORLAR. Düşünüyorum, BİZ Ermeniler, Rumlar, hatta Araplar, Arnavutlar MİLLETİMİZDE TAASSUP GÖSTERMEZSEK milliyetimizde taassup göstermesek, TÜRKLER 'OSMANLILIK' adını verdikleri KOZMOPOLİTLİKTEN  ayrılmayacaklar, BÜTÜN VARLIKLARINI UNUTACAKLAR..." 

*Yukarıda anlatılanlar, 1908 sonrası İkinci Meşrutiyet dönemine ait. 

Bu cümlelerde anlatılanlarla BUGÜN OLANLAR ARASINDA BİREBİR BENZERLİK VAR. Yani TARİH TEKERRÜR EDİYOR. Bu alıntıdan, BUGÜN, TÜRKLERİN milliyet şuurunun, Türklük sembol, değer ve kurumlarının NEDEN YOK EDİLMEK İSTENDİĞİ ve kozmopolit YENİ OSMANLICILIK fikrini KİMİN ne için CANLANDIRMAK İSTEDİĞİ açıkça ANLAŞILIYOR. 

Bugün TÜRKİYE'DE TÜRKLÜĞÜ YOK ETMEYE DÖNÜK POLİTİKALARIN AMACI, Ömer Seyfettin'in BU ESERİNDE SAKLI. 

Türkler aklını başına almalı ve millî kimliklerine sahip çıkmalıdır. 
 

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

Editör: Kerim Öztürk