Yaz sezonu ile birlikte yanlış bilgiye dayalı oluşan yanlış algı doğru bilgiye dayalı doğru algı ile bertaraf edilmelidir.
Gümüşhane toprakları içerisinde yer alan ve Ulusal üne sahip yayla ve köy gibi yerleşkelerin bu güne kadar bilinçli olarak komşu illere aitmiş gibi gösterilmesi ile ulusal basında oluşan yanlış algı, haber, belgesel, afiş vs gb çalışmalarla, görsel, yazılı, sosyal medya olmak üzere bütün basın yayın organları seferber edilerek  oluşan yanlış algı yerini doğru algıya bırakmalıdır ! Yanlış algı bertaraf edilmelidir !

KÜRTÜN toprakları olan, Kadırga, Erikbeli, Alaca, Kazıkbeli, Gelevera, Güvende gibi Ulusal üne sahip yayla ve sınır köylerinin KÜRTÜN ilçesi GÜMÜŞHANE ili sınırları içerisinde yer aldığını, 
KÜRTÜN ün Doğu Karadenizin Türkleştirilmesinde bir üs, bir durak, bir merkez olduğu ve namı olan yayla ve köylerin merkez yaylası ve köyleri olduğu ve KÜRTÜN toprağı olduğu vurgulanarak yazılı ve görsel olarak Ulusal basında tanıtım, belgesel, haber vb şekilde sıkça yayınlanmalıdır !

NOT : Ulusal basında; Doğu Karadenizin Türkleştirilmesi denildiğinde ÇEPNİLER denildiğinde KÜRTÜN akıllara gelmelidir ! Karadeniz  ÇEPNİLER inin durağı, merkezi, baba ocağı, toplanma ve yayılma üssü KÜRTÜN dür !
GÜMÜŞHANE topraklarının Trabzon ve Giresun toprakları olmadığı anlatılmış olacak ve Ülke genelindeki yanlış bilgilendirme ortadan kalkmış olacaktır ! 
TÜRKLER in ata yurdu nasıl ORTA ASYA yani TÜRKİSTAN ise, 
KARADENİZ TÜRKLÜĞÜNÜN  ata yurdu KÜRTÜN dür !

Şaşılacak şeyler! Şaşılacak şeyler!

MEHMET ASLAN TINLAMAZ ÇOLAKOĞLU

Editör: Kerim Öztürk