Orhundaki yazıtlardan,

Türk'ün adı silinir mi,

Bozkırdaki anıtlardan,

Türk'ün adı silinir mi.

Taç mahalin kapısından,

Buhara'nın tapusundan,

Kervansaray çatısından,

Türk'ün adı silinir mi.

Malabadi köprüsünden,

Kızıl elma ülküsünden,

Şarkısından türküsünden,

Türk'ün adı silinir mi.

'Terbiye sistemini psikiyatr ve psikologlar bozdu' 'Terbiye sistemini psikiyatr ve psikologlar bozdu'

Ahlattaki mezarlardan,

Şehir şehir pazarlardan,

Yar bakışlı nazarlardan,

Türk'ün adı silinir mi.

Ertuğrul'un türbesinden,

Sultanahmet kubbesinden,

Çadırından perdesinden,

Türk'ün adı silinir mi.

İstanbulun surlarından,

Uludağ'ın karlarından,

Horonları barlarından,

Türk'ün adı silinir mi.

Şairlerin dillerinden,

Evliyanın hallerinden,

Lâlesinden güllerinden,

Türk'ün adı silinir mi.

Ekmeğinden çöreğinden,

Öksüz yetim yüreğinden,

Bükülmeyen bileğinden,

Türkün adı silinir mi.

Malazgirtten Sakarya'dan,

Mohaç Tuna Viyana'dan,

Büyük kıyamet kopmadan,

Türk'ün adı silinir mi.

MUSAOĞLU - 27.10.2018

Editör: Kerim Öztürk