Orhundaki yazıtlardan,

Türk'ün adı silinir mi,

Bozkırdaki anıtlardan,

Türk'ün adı silinir mi.

Taç mahalin kapısından,

Buhara'nın tapusundan,

Kervansaray çatısından,

Türk'ün adı silinir mi.

Malabadi köprüsünden,

Kızıl elma ülküsünden,

Şarkısından türküsünden,

Türk'ün adı silinir mi.

Ahlattaki mezarlardan,

Şehir şehir pazarlardan,

Yar bakışlı nazarlardan,

Türk'ün adı silinir mi.

Ertuğrul'un türbesinden,

Sultanahmet kubbesinden,

Çadırından perdesinden,

Türk'ün adı silinir mi.

İstanbulun surlarından,

Uludağ'ın karlarından,

Horonları barlarından,

Türk'ün adı silinir mi.

Şairlerin dillerinden,

Evliyanın hallerinden,

Lâlesinden güllerinden,

Türk'ün adı silinir mi.

Geçmişi olanları geçmişe götürecek bir pazar öyküsü Geçmişi olanları geçmişe götürecek bir pazar öyküsü

Ekmeğinden çöreğinden,

Öksüz yetim yüreğinden,

Bükülmeyen bileğinden,

Türkün adı silinir mi.

Malazgirtten Sakarya'dan,

Mohaç Tuna Viyana'dan,

Büyük kıyamet kopmadan,

Türk'ün adı silinir mi.

MUSAOĞLU - 27.10.2018