Almanya’da Hans, Türkiye’de Niyazi’nin emeklilik mukayesesi! Almanya’da Hans, Türkiye’de Niyazi’nin emeklilik mukayesesi!

    Kişisel bütünlük, kişinin inandığı değerler çerçevesinde hayatını sürdürmesidir. Başka bir anlatımla kişisel bütünlük kişinin beden dili, kullandığı ses tonu ve seçtiği kelimelerin aynı mesajı taşımasıdır.
      İç uyum veya bütünlük, kişinin  beden dilinin  ses tonunun ve kullandığı kelimelerin aynı mesajı taşımaları ve bir bütünün parçaları olmaları anlamına gelir. Bu durumda inanç ve değerler, davranışlarla uyum içindedir. Kişinin sözleriyle  yaptıkları birdir. Beden duruşu kötü olan ortopedist, sigara içen  doktor, hastalarından ayırt edilemeyen psikiyatristler bütünlük içinde değildir (O’Connor- McDermott, 2001,  s. 20).
     Kişisel bütünlük içinde olmayan insan kendini sürekli zehirliyor demektir. Kişisel bütünlük içinde olmayan insan kendi kanadını koparan  kuşa benzer. Kişisel bütünlükten yoksun insan gelişemez, büyüyemez. Bir insan ancak kişisel bütünlüğü kadar kendisidir. Kendisi olmayan insanın etkileme gücü de yoktur. Okumanın iyi olduğunu söyleyen öğretmenin kendisi de kitap okumalıdır. Kişisel bütünlük özellikle  öğretmenlerin, yöneticilerin ve liderlerin mutlaka kişisel bütünlük içinde olmaları gerekir. Kişisel bütünlük olmadan insanlara güven olmaz. Ancak güvenli ortamda  yaratıcılık, destek ve şevkle çalışma olur. " (Cüceloğlu, 1999, s. 125-127). 
     Halk dilinde “İnsanın haysiyeti olmalı.”, “Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma.” sözü kişisel bütünlükle ilgilidir. Kişisel bütünlük içinde olan kişi, değerlidir, saygınlığı vardır, onurludur, şereflidir.   
"Ne  kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsun, cahilsin demektir." diyor Şirazlı Sadi. 
    Çocukların özü sözü birdir. Kendi içlerinde tutarlı ve bütündürler. Çocuk bütünlüğünü yaşamak için doğmuştur. Anne baba çocukla sohbet içinde olmalı ve onun kendi kararları vermesine yardımcı olmalı. Bu şekilde kendi bütünlüğü içinde kendi olmalı. 
   İçimizde kişisel bütünlüğümüzü  takip eden bir muhasebeci vardır, bir vicdan vardır. Tutarlı olup olmadığımızı takip ediyor. 
     Bitmemiş işleri olan, yaralanan, bilgileri içine sindiremeyen, konuşurken başka konuya geçen, insanları yargılayan, herkesin kendisi gibi olmasını isteyen kimselerin muhtemelen kişisel bütünlüğü yoktur. 
   Kişisel bütünlük hayatımızın önemli konularındandır. Kendimize soralım “Ben bu yıl hayatımda ne kadar varım?” Kişisel bütünlük içinde olmayan tutarsız insanların tüm çabaları, söyledikleri sözler etkisini kısa zamanda kaybeder. 
   Kalbimiz, zihnimiz ve bedenimiz uyum içinde olsun! 
Kaynaklar
O’CONNOR- Mcdermott, NLP'nin İlkeleri, Çev. Demet Uyar Ezerler, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2001.
CÜCELOĞLU, Doğan, Savaşçı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999.

Editör: Kerim Öztürk