Rushan Abbas'ın BM'deki sert sözleri Batı basınının dikkatini çekti.

Uygur Hareketi Direktörü Ruşen  Abbas, BM İnsan Hakları ve Demokrasi Konferansında Konuşuyor  

*

Küresel düzeyde  faaliyet gösteren Uygur Hareketi’nin Kurucusu ve İcra Direktörü Ruşen Abbas’ın 05 Nisan 2022’de BM.’nin Cenevre merkezinde yapılan “İnsan Hakları ve Demokrasi” başlıklı  bir toplantıda   konuştu.

Bir Pazar Yazısı Bir Pazar Yazısı

Ruşen Abbas’ın  Çin’in işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik baskı, zulüm, etnik ayırımcılık  insanlık suçları  ile  soykırım  cinayetleri ile ilgili cesur ve çarpıcı konuşması  geniş yankı buldu  ve dünya medyasında  geniş  bir şekilde yer aldı.

Uygur Hareketi Lideri  Ruşen Abbas’ın   BM.Cenevre Merkezinde yaptığı konuşması ile ilgili  olarak Özgür Asya radyosuna açıklamalarda bulundu.  Abbas kendisinin söz konusu toplantıda yaptığı konuşmanın 3 önemli başlık halinde olduğunu  belirterek şunları söyledi :

Uygur Hareketi Başkanı Roshan Abbas (soldan ikinci), BM İnsan Hakları ve Demokrasi Konferansı'nda. 5 Nisan 2022.

B.M. İnsan hakları Yüksek Komiseri  Bachelet, Doğu Türkistan konusunda  Çok Pasif

BM İnsan Hakları  Yüksek Konseyi Çin’in işgalindeki Doğu Türkistan’daki ağır insan hakları ihlalleri ile ilgili  olarak Ağustos/2021’de  ayrıntılı  bir rapor hazırlamıştır.  Bu rapor Aralık ayında açıklanması gerekirken, hala açıklanmamıştır. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet,  Doğu Türkistan konusunda  çok pasif kaldığına,  hukuk ve adalete uygun hareket etmediğini   düşünüyorum. Ayrıca,Yükssek Komiser Çin’in baskılarından çekinerek korktuğu için  BM.’nın kural ve perinsiplerini  Çin’in nezdinde koruyamadığını düşünüyorum.  Doğu Türkistan’daki hak hukuk ihlalleri ile etnik soykırım cinayetleri konusunda   gerekli çalışmalarını yeterince yapmamıştır.  Bunlardan dolayı Yüksek Komiser Michelle Bachelet’i  şiddetle kınıyorum.  BM. İnsan hakları yüksek Komiserine buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum,  Bayan Bachelet Çin’in oyununa gelmemeli , onun hile ve mekirlerine aldanmamalı   2021  yılının  ağustos ayında hazırlanan Doğu Türkistan raporunu   derhal açıklamalıdır.

Becoming: Michelle Bachelet | Press | DW | 11.06.2021

BM.Yüksek Komiseri   Doğu Türkistan Ziyaretini   İptal Etmeli

Uygur Hareketi İcra Direktörü Abbas  Yüksek Komiser  Michelle Bachelet’in  Mayıs ayında Çin’e yapacağı ziyareti iptal etmesini  ve bu ziyaretten vaz geçmesi gerektiğini  de ifade ederek   sözlerini şöyle sürdürdü : ”    BM.İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet’in  Uygur İnsan Hakları raporunu açıklaması,onun Uygur bölgesine yapacağı ziyaretten daha önemlidir.  Günümüzde Çin Doğu Türkistan’da kurduğu yüzlerce Çin tipi Nazi kamplarında  milyonlarca Müslüman Uyguru sırf Uygur ve Müslüman oldukları için  suçlu ilan ederek bu kamplara hapsetmiş durumda. Çin bu toplama kamplarındaki  Uygurlar başta diğer Türk halklarına mensup tutuklulara  yaptığı baskı, zulüm işkenceler ile katletmeyi sürdürmektedir.  Çin’in zulmünü ve soykırım uygulamalarının acımasız ve vahşi bir şekilde  sürdürdüğü böylesi bir ortamda  Çin’in  BM.Heyetine bağımsız ve özgürce  araştırmalar yapmasına ve sınırsız erişimine izin vereceğine inanmıyorum.  Milyonlarca insanın hapsedildiği ve öldürüldüğü Doğu Türkistan’a koşulsuz ziyaret etmeleri  talibine , 2017’den bu yana yanı  toplama kamplarının kurulmasından  sonrası izin verilmedi ve bu ziyaret  gerçekleşmemiştir.  Bu kez izin vermiş ise  Çin  işgal yönetimi Doğu Türkistan’da önceden provasını yaptırarak  hazırladığı sahte  tiyatro sahneleri ile kurmaca bir platformları BM.Heyetini özellikle ziyaret ettirerek  aldatacakları  önceki benzerleri gibi kesindir.

Böyle bir ortamda gerçekleştirilecek bir ziyaret güvenilir  ve inandırıcı olmayacak  asla yararlı sonuçlar getirmeyecek, belki de  bu ziyaret bu yönü ile Uygurlar için zararlı  olabilecektir. Çin bu   sinsi yalanları ve tertipleri ile   BM.leri ve   uluslararası toplumu bir kez daha aldatacaktır. Bu durumdan istifade eden Çin  Uygurlara yönelik baskı, zulüm ve soykırım uygulamalarının şiddetini daha arttırarak sürdürecektir. Bu nedenle  Yüksek Komiser Bachelet Doğu Türkistan raporunu biran önce ve derhal açıklamalıdır.

BM'de Reform Gerekliliği | Yorum | SETA

BM. Saldırganlığı,Katliamları ve Soykırımı Durduramayacaksa  Kendisini Feshetmeli

Rushan Abbas’ın BM’deki konuşmasında öne çıkan  dikkatı çeken bir diğer nokta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelinsky’nin  söylediği “Birleşmiş Milletler Rusya’nın saldırganlığa karşı savaşını durdurmazsa böyle bir yapı  kendisini fessetmeli ve dağıtılmalıdır” açıklamasına  atif yaparak  konuşmasını şöyle  sonlandırdı :  ” Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin “Birleşmiş Milletler Rusya’nın saldırganlık savaşını durduramazsa böyle bir kurum kendisini  feshedilmelidir” açıklamasını destekliyorum.  Çin,işgalindeki Doğu Türkistan’da toplama kamplarını kurmasının üzerinden 6 yıl geçmiştir. Bu 6 yıl içinde milyonlarca Uygur.Kazak ve diğer Müslüman Türkler  bu kamplara hapsedilmiş olup onlar bu ölüm kamplarında , baskı, zulüm ve işkenceler ile  öldürülmektedir. BM.bu  Çin zulmü ve soykırımı konusunda çok pasif kalmış ve kılını bile kıpırdatmamıştır. Uygurlar ve diğer saldırganlığa maruz kalanlara  yardım  edilmeyecekse, Rus saldırganlığı ile  Çin’in Uygur   soykırımını  engelleyemeyecek  ise  böyle bir Teşkilatın  mevcut olmasından olmaması daha iyi olacaktır. bir kurum diye bir şey olmadığını. Benim sözlerim Avrupa basınında gündem oldu. Benim BM:lerdeki bu çıkışım ve çarpıcı sözlerim  Batı medyasının  çok dikkatini çekmiş olacak ki, benimle raportaj taleplerini ard arda iletmeye başladıklarına şahit oldum. Doğu Türkistan konusu böylece dünya medyasının öncelikli ve sıcak gündem maddesine dönüşmüş oldu.

RÖPORTAJ - Rushan Abbas: “Çin hiçbir devlete benzemiyor; sadece suçladığını değil yakınlarını da hedef alıyor” - serbestiyet.com

Uygur Hareketi Lideri Ruşen Abbas’ın Konuşmasının Dünya Medyasındaki  Yankıları 

 Uygur Hareketi Lideri Ruşen Abbas’ın BM.’nin Cenevre merkezinde    Çin’in işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik baskı, zulüm, etnik ayırımcılık  insanlık suçları  ile  soykırım  cinayetleri ile ilgili  yaptığı cesur ve çarpıcı konuşması dünyada  geniş yankı buldu ve dünya medyasının sıcak gündemine yerleştiği görüldü. Ayrıca bu konuşmanın  dünya medyasında  geniş ve ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

 Ruşen Abbas’ın BM’lerdeki Konuşmasına yer veren Medya Kuruluşlarından bazıları   

Fransız haber kanal1 France-24   :  Anılan  Fransız haber kanalı  07 Nisan 2022’de ” Uygur Hareketi BM.lerin Uygur Sorununa takındığı  Pasif Tavır,İnsanı Ümitsizliğe Sevkediyor” başlıklı  bir  haber/yorum yayınlamıştır.

Makale de özetli şu hususlar yer alıyor : ” Uygur Hareketi Lideri Abbas’in BM.konuşması   kesin ifadeler ve şikayetler içeriyordu ve  aynı zamanda  cesurca ve çarpıcı  idi ve ayrıca konuşma  gerçekleri  tam dile  getirmiş ve  dünyaya  tam yansıtmıştır.

Uygurların önde gelen  ve önemli  insan hakları aktivistlerinden Ruşen Abbas  BM’lerdeki konuşmasında  İnsan Hakları  Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’i  ” Görevinin tam yapmamak -ağır  ve ciddi suistimal yapmakla”  suçladı. Birleşmiş Milletler, Uygurlar hakkında   aylar öncesinden hazırlıklara  başlanmış ve  2021’nin Ağustos ayında hazırlanmış olan  Doğu Türkistan İnsan Hakları  Raporunu   Aralık ayında açıklaması gerekirken hala yayınlanmaması eleştirdi ve  bu raporun  derhal yayınlanması çağrısında bulundu.

BM.’in  Uygurlar Konusundaki Anlaşılmaz ve Pasif Tutumundan Dolayı  Halkım Adına Kahroluyorum

Bayan Abbas  sözlerini şöyle devam ettirdi : ” BM’in bu  Uygur sorununa yönelik bu  olumsuz  tutumundan  derin bir hayal kırıklığı  duyuyorum. BM.in bu  anlaşılmaz ve pasif tutumuna çok  üzülüyor ve ülkem  ve halkım adına kahroluyorum. Doğu Türkistan’da  kelimenin tam manası ile  vahşı ve  acımasız bir soykırım   sürüyor  ve dolayisiyle bu , soykırım konusunda tarafsızlık diye bir şey  olmamalıdır.” dedi.

Uygur Hareketi Başkanı Sayın Roshan Abbas ve Uygur Araştırma Merkezi Başkanı Sayın Abdulhakim İdris, BM İnsan Hakları ve Demokrasi Konferansı'nda birer konuşma yaptılar. 5 Nisan 2022.

Hindistan Yeni Delhi Merkezli  Print Gazetesi :

 Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de  İngilizce yayınlanan    Print gazetesi  08 Nisan’da  ” Çin’in İnsanlığa karşı Savaşı Aslında Kadınlara karşı Bir Savaşdır.”  başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi. ” Nobel ödülüne aday gösterilen Uygur Hareketi Kurucusu ve  Başkanı  Ruşen Abbas  Birleşmiş Milletler’de yaptığı cesurane konuşmasında  BM.leri  Çin’in Uygurlara karşı işlediği suçlar ile etnik  Soykırım cinayetlerini  durdurmaya çağırdı.  Ayrıca  Uygur Hareketi Lideri  Abbas, “Çin’in insanlığa karşı savaşı aslında kadınlara karşı bir savaştır, çocuklara karşı bir savaştır, özgürlüğe, demokrasiye ve insan onuruna karşı bir savaştır.  Çin’in Uygurllara karşı  orantısız, haksız ve adaletsiz Savaşı hala devam ediyor .Ama BM.ler,Ülkeler ve insan hakları ve hukuk kurum ve kuruluşları ile tüm dünya  bu insanlık dışı soykırıma karşı hala sessizliğini koruyor.” sözlerini aktardı.

 Kaynak : https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/uyghur-herikiti-04082022132124.html

Editör: Kerim Öztürk