Özel Raportör Obokata raporunda, Çin'in Sincan'daki Uygurlara yönelik muamelesinin "modern kölelik" biçimi olabileceğini belirtirken, Çin'in insan hakları uygulamalarına en açık eleştirilerden biri olan, Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma iddialarını "makul" buldu. Obokata, İşgal Altındaki Doğu Türkistan'da Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ve diğer Türk halklarının zorla çalıştırıldığı sonucuna vardı.

20 sayfalık raporda, Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılmayla ilgili olarak, “aşırı gözetim, kötü yaşam ve çalışma koşulları, gözaltı yoluyla hareketin kısıtlanması, tehditler, fiziksel ve/veya cinsel şiddet dahil olmak üzere, zorla çalıştırma sırasında etkilenen işçiler üzerinde uygulanan yetkilerin niteliği ve kapsamı” belirtilen raporda, insanların "diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelelere” maruz kaldıkları bilgisi yer aldı.

Merih Demiral'a UEFA şoku Merih Demiral'a UEFA şoku

Uygurlara yapılan zulüm 'modern kölelik'tir

Editör: Kerim Öztürk