Kürdistan kurma amacını güden İngilizler, İngiliz İstihbarat Subayı Binbaşı Edward William Charles Noel'i (1886-1940) görevlendirir. Noel görevine, Hindistan'da başlar ve daha sonra İran'a gönderilir. İran'da bölgedeki etnik yapı üzerine çalışır. Kürtçe öğrenir. Mondros Ateşkes Anlaşması döneminde, Bağdat'ta görevlendirilir. Yeni görevi, İngiliz desteğinde bir Kürdistan Devleti'nin kurulmasıdır. Kürtleri, Mustafa Kemal Paşa'ya karşı ayaklandırmak için çalışır. İlişki kurduğu kişilerin tümü, 1908'de kurulan Kürtçü örgütlerin yöneticileri olan aşiret reisleri ve Nakşi şeyhleridir. İngiliz Ajanı Noel, Mustafa Kemal Atatürk'ü öldürmeyi hedefler. Elâzığ Valisi Ali Galip'le birlikte, Sivas Kongresi'ni basma girişiminde bulunur. Ancak, başarısız olur ve Türkiye'den kaçar.(1)  Noel, 1919 ortasında bir rapor yazar ve Kürdistan haritasını çizer. Noel'in Kürdistan haritasında; Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi; İskenderun, Gaziantep, Urfa, Mardin, Hakkâri ve kuzeyi "Büyük Kürdistan" olarak yer alır. Bu harita, günümüzde Kuzey Irak'ta Barzani yönetimi ve PKK terör örgütü tarafından sözde Kürdistan coğrafyası olarak kullanılmaktadır.

Mustafa Kemal Paşa, 1919'da Sivas Kongresi'nde yaptığı konuşmada şunları söyler: "İngilizlerin amacının, para ile ülkemizde propaganda yapmak ve Kürtlere Kürdistan kurma sözü vererek onları aleyhimize ve bize karşı suikast düzenlemeye yöneltmek olduğu anlaşılmış, karşı önlemler alınmıştır."(2) Mustafa Kemal Paşa ve kahraman kadrosu, son Türk vatanını parçalama projesini kavramış ve şiddetle karşı koymuştur.

10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması'nda da, Türkiye'de bir Kürdistan ve Ermenistan devleti yer alıyordu.

***

ABD'nin Orta Doğu'ya vermek istediği yeni şekli, ABD'li Profesör Noam Chomsky 1983'te yayımlanan "Kader Üçgeni" adlı kitabında kaleme alır. Kitapta, Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün raporuna yer verir. Bu raporda şu bilgiler vardı: "Orta Doğu'da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli, bunun için de Orta Doğu Osmanlılaştırılmalıdır. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak, sistemlerin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit, bağımsızlık tehdididir."(3)  

Rapor'da, Irak'ın üçe bölüneceği belirtiliyor. Lübnan'ın beş parçaya ayrılacağı; Suriye'nin üç devletçik olacağı yer alıyor. İsrail'in güvenliği için, Suriye'nin parçalanmasının zorunlu olduğu kaydediliyor. Ayrıca raporda, İran'ın Sünniler, Şiiler, Persler ve Türkler olarak parçalanması; Türkiye'nin de Sünni, Aleviler ve Kürtler olarak üç devletçiğe bölünmesi açıklanıyor.(4)

***

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Orta Doğu Direktörü Graham Fuller, 1990'da şunları söyler: "Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuza dek yaşayacak bir ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur'an hâlâ veriyor. Bu nedenle, kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam'ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir."(5) 2000'lerden bugüne, Türkiye'de yaşanan gelişmelere, kutuplaşmaya bakın. Göçmen politikasına, sınır kentlerindeki demografik değişim tehlikesine, TSK'nın sağlık sistemine ve kurumların güvenilirlik durumuna bakın. Ve devlet kurumlarının, büyük depremdeki performanslarına bakın.

***

Şimdi Dilipak.. Şimdi Dilipak..

2006'da ABD Silahlı Kuvvetler Dergisinde, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) haritası yayımlandı. Binbaşı Noel, Sevr, Barzani Yönetimi ve PKK terör örgütü sözde haritasıyla aynı. Tarihî süreç, adım adım akıyor.

ABD'nin etkili Dışişleri eski Bakanı Kissinger 2014 yılında, Amerikan NBR Radyosuna verdiği demeçte, "1919-1920 yıllarında yapılan ittifaklarla kurulan ulusal sınırlar bir bütün olarak yıkılmalıdır" dedi. (6)

Gelinen aşamada; Irak, Suriye, Libya parçalandı. Filistin yok edildi. Sıra İran ve Türkiye'de.

***

28 Şubat 1991'de Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra, Kuzey Irak'taki Kürtleri o zamanki Irak lideri Saddam Hüseyin'e karşı korumak için, dönemin Cumhurbaşkanı Özal, ABD'den, Türkiye'ye "Çekiç Güç" gönderilmesini istedi. ABD liderliğinde İngiliz, Fransız uçak ve helikopterlerinden oluşan kuvvet, Türkiye (İncirlik, Pirinçlik) üzerinden "Çekiç Güç" harekâtını gerçekleştirdi. 1991 yılında, Irak Hava Sahası'nda 36'ncı paralelin kuzeyi ile 32'nci paralelin güneyi "Uçuşa Yasak Bölge" ilan edildi ve bu bölge Irak Hava Kuvvetleri'ne yasaklandı. Çekiç Güç, 12 yıl boyunca Kuzey Irak'ta bir Kürt Devleti'nin kurulmasına şemsiye oldu ve PKK terör örgütünün canlanmasına uygun ortam sağladı Ekilen rüzgâr, gelecekte yıkıcı bir fırtınaya dönüşecekti.(7)

***

25 Eylül 2017'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), sözde "Güney Kürdistan'ın Bağımsızlığı" için "Bağımsızlık Referandumu" yaptı. Barzani uygun zamanı kolladı, ABD, Rusya, Fransa ve İsrail'i arkasına alarak Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek "Bağımsızlık Referandumu"na gitti. Kerkük'ü de sınırlarına katacak şekilde oyununu oynadı. Referandumda yaklaşık %93 "Evet" denildi. ABD ve Fransa referandumun yapılmasına değil, zamanlamasına karşı çıktılar. Türkiye, Irak ve İran şiddetli tepki gösterdiler.(8) Bağımsızlık kartı, uygun zamanda ileri sürülmek üzere cebe konuldu.

***

Katolik dininin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko, Irak ziyareti kapsamında 8 Mart 2021'de IKBY'ye gitti. Papa'nın ziyareti şerefine hatıra pulu bastırıldı. Söz konusu haritada; Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi; İskenderun, Gaziantep, Mardin, Hakkâri ve kuzeyi "Büyük Kürdistan" olarak gösterildi.(9) Papa pulu haritası, Binbaşı Noel'in, Sevr'in, PKK terör örgütünün, ABD'nin BOP sözde Kürdistan haritasıyla aynı. Aslında, hedef Türkiye idi ve artık gizlenmiyordu.

Ve sonra, Türkiye hatalı Suriye ve göçmen politikasıyla dünyanın en fazla göçmeninin barındığı bir ülke oldu. Başta Hatay olmak üzere sınır kentleri, demografik yapının değişme tehlikesiyle yüz yüze kaldı. 1919'da İngiliz İstihbarat subayı Binbaşı Noel'in hazırladığı haritanın, Sevr, BOP, PKK terör örgütü ve Papa pulu sözde Kürdistan haritasının Irak ve Suriye halkaları tamamlandı. Kaldı, Türkiye ve İran, sınır kentlerindeki demografik yapının değişimi ile Hatay üçüncü halkayı oluşturacak ve Binbaşı Noel'in çizdiği Akdeniz'e çıkışı olan bir Kürdistan hayali gerçekleşecek.

Tarih acımasızca zincirini örerken, Türkiye'de, yabancılara toprak ve mülk satışı henüz durdurulmadı. Sınır kentlerinde, Türk vatandaşı olsa bile yabancılara mülk satışı henüz yasaklanmadı. Sığınmacı ve göçmenlerin ülkelerine gitmeleri; en azından, sınır kentlerindeki sığınmacıların ülkelerine ya da Avrupa'ya gidişleri için somut adım atılmadı. Türkiye'yi göçmen ülkesi durumuna getiren, "Geri Kabul Anlaşması" iptal edilmedi. Ne yazık ki bu yüzden, Binbaşı Noel'in haritası, Sevr ve Papa pulu haritası hayalini yaşayanlarla, Soros hedeflerine hızla ilerliyorlar.

Kaldır başını kan uykulardan!..

------------------

(1) Kaya Atabek, Türk Siyasetinde Kürt İslamcılar, İleri Yayınları, 2. Baskı, 2015, s. 137-138.

(2) Uğur Mumcu, Kürt-İslam Ayaklanmaları, Tekin Yayıncılık, 1995.

(3) Noam Chomsky, Kader Üçgeni: ABD-İsrail ve Filistinliler, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993.

(4) Noam Chomsky, Kader Üçgeni: ABD-İsrail ve Filistinliler, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993.

(5) Cumhuriyet Gazetesi, 26 Şubat 1990.

(6) Mehmet Yuva, Aydınlık Gazetesi, 10 Eylül 2014.

(7) Mehmet Ali Güller, Suriye'nin Sevr'i Amerikan Koridoru, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015.

(8) https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ikby-bagimsizlik-referandumunun-ucuncu-yilinda-ne-kazandi-ne-kaybetti/1985204 (Erişim, 14 Haziran 2022, 16.04); https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/barzaniden-referandum-sonrasi-ilk-aciklama-832362 (Erişim, 14 Haziran 2022, 16.05).

(9) https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/hatira-pulu-skandali-6305443/ (Erişim, 14 Haziran 2022, 16.23).

(8)https://www.hurriyet.com.tr/dunya/papa-pulunda-harita-skandali-barzanilerden-buyuk-kurdistan-propagandasi-41759135 (Erişim, 29 Nisan 2022, 13.49).

Editör: Kerim Öztürk