Göktürk İmparatorluğu 552-745 tarihleri arasında hüküm süren büyük Türk devletidir. Bilge Kağan 716-734 tarihleri arasında Göktürk devletini yönetmiş büyük bir lider, siyasetçi ve devlet adamıdır.

Göktürkler 630-680 yılları arası 50 yıl Çin esaretinde kalmıştır. Kutluk Kağan 17 arkadaşı ile isyan ederek 681 yılında ll. Göktürk Devletini kurmuştur.

Orhun Anıtları büyük bengi taşlara Türkçe yazılmış abidelerdir. Bilge Kağan’ın veziri ve kayın babası Tonyukuk adına 716 yılında, Bilge Kağan’ın kardeşi Kültigin adına 732 yılında, Bilge Kağan adına ise 735 yılında dikilmiştir.

O zamanlarda en büyük Türk düşmanı Çinlilerdi. Düşmanın daha da büyüğü, Çin’in Göktürk Devleti içinden aldatarak, mal-mülk-makam vererek satın aldığı yöneticilerdi. Bilge Kağan’ın dikkat çektiği önemli hususlardan biri de budur. Düşmanın adı, şanı, rengi, cins, cibilliyeti, yaşadığı zaman değişmiş, ama Türk Milletine düşmanlıkları asla değişmemiştir. O dönem Çin’di!...Bugün yine Çin, ABD, AB ve İngiltere!...Ve onların içimizden satın aldıkları Truva Atları:

Milliyetçiler neden iktidar olamaz? Milliyetçiler neden iktidar olamaz?

İÇİMİZDEKİ TRUVA ATLARI
“Ülkemizde de yüzyıllardır yöneticiler yabancı misyonlara bağlandılar, ve bu bağlılıklarını her dönem kendi ağızları ile itiraf ettiler, pek çok emperyalist ülkeden madalya ve şövalye nişanlan almayı maharet olarak kabul ettiler.
İslâm Dünyasının, Türk dünyasının daima umudu ve temsilcisi olan ülkemizde ise Türk siyasetini. Batı siyasetine bağlı hale getirme çabaları, sureti haktan gözüken Truva atlan aracılığı ile süregelmiştir.”( Aykut Edibali, Millet Davası, Sh: 39)

‘TÜRK’ HAYSİYETİ, ŞEREFİ BAZILARINA AĞIR GELİYOR!...
2022 yılı bitti, gitti!...Herkes ihtiyacı olanı yeni 2023 yılından istedi!... Bazı insanlarda yememiş-içmemiş, mesela biri diyor ki: “Anayasa’dan Türklüğü çıkaracağız, herkesin anadili ile eğitim yapmasını sağlayacağız.” diyor!...Ülkeyi yönetenlerden, masadaki ortaklardan, kimseden ses soluk çıkmıyor!...Demek ki alan razı, satan razı!...
Mehmet Akif ERSOY’un deyişi ile:
"Tarih"i  "tekerrür"  diye tarif ediyorlar; 
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alkış tutan kahpelere.
Halbuki, bu adamların ve Türk Milleti’nin, Allah’tan en önemli isteği: Emrolunduğu gibi dosdoğru olan, dürüst, samimi ve çalışkan siyaset adamı olmak ve böyle yönetici istemek olmalıydı!....

Bu adamlar sanki ülkenin, milletin şu anda var olan her türlü problemini çözmüş, toplumu fakirlikten, yoksulluktan kurtarmışlar!...Sırada Anayasa’dan Türk kelimesinin çıkarılmasına Türk düşmanlığına gelmiş!...

Orhun Yazıtlarında, toplumun liderleri, baştan sona kadar berrak bir su gibi hesap veriyor ve yönettiği toplumdan hesap soruyorlar. İşte, 1300 yıl öncesinden, Bilge Kağan’dan bazı öğütler:
Derlenip toparlanmanın,
Birlik, beraberliğin,
Dirlik düzenliğin güç, kuvvet ve devlet demek olduğunu,
Ayrılıp parçalanmanın,
Aldanıp dağılmanın ise ölüm demek olduğunu buraya kazıdım.
Siz de bunlara bakarak öğrenin, bilin, anlayın!

Biz Türkler, hileci, desiseci, fitneci bir millet değiliz.
İnsanları yalanlarla dolanlarla aldatıp kandırmayız.
Verdiğimiz sözden asla dönmeyiz.
Kendisine inandırıp güvendirdiklerine, aldatıp kandırdıklarına,
Gadreden, elinden gelen her kötülüğü yapan milletlerden değiliz.
Böyle bir şeyi asla kendimize yakıştıramayız.

Haktan, hukuktan, adaletten ayrılmadım.
Kurduğum düzeni herkes için kurdum.
Koyduğum kurallara
Kendim de uydum.

Töre tektir. Töre kesin ve keskindir. Kim ki töreye uya kutlanır. Kim ki töreye kıya katlanır. Kimse töreden üstün değildir. Birlik ve dirlik için töre budur. Bu yönüyle yazıtlar, adeta bir anayasa gibidir.
Atamız Bilge Kağan 1300 yıl önce böyle söylemiş, böyle demiş, dediklerini de Orhun Kitabelerinde bengi taşlara Türkçe yazı ile kazımış. Milletim ve onu yönetenler ders alsınlar da, unutmasınlar diye!...
Bin üç yüz yıl önce, şu mükemmel tespitlere bakın!...Sanki bu günü anlatıyor!...
Birlik, beraberliğin, dirlik düzenliğin güç, kuvvet ve devlet demek olduğunu; biz Türkler, hileci, desiseci, fitneci bir millet değiliz. 

Bakın kendisi için bile ne diyor?
Haktan, hukuktan, adaletten ayrılmadım.
Kurduğum düzeni herkes için kurdum.
Koyduğum kurallara
Kendim de uydum.
İşte lider, işte devlet adamı, işte siyasetçi, işte milletin adamı böyle olur!...

Ali Osman TÜRKMEN Eğitimci-Araştırmacı - 10 Ocak 2023

Editör: Kerim Öztürk