AbdülHamid'iŋ eŋ küçük oğlu Abid Efendiniŋ bir şiiri: İntikam. Fotoğraftan okuyamayanlar üçün eski harflerle ve yeŋi harflerle tekrar yazdım (el yazımıŋ olduğu resm).

Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz! Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz!

Unutma, gördüğüŋ hakâreti bil

Kiniŋi kalbiŋde sakla, uyutma!

Ağlama, gözüŋüŋ yaşını sil

Bekle zamânını, fakat unutma!

Unutma Bulgarı, Sırbı, Yunanı

Kiniŋi kalbiŋe ateşle yazdır!

Unutma sel gibi çağlayan kanı

Ölürseŋ bunları taşıŋa yazdır!

Editör: Kerim Öztürk