AbdülHamid'iŋ eŋ küçük oğlu Abid Efendiniŋ bir şiiri: İntikam. Fotoğraftan okuyamayanlar üçün eski harflerle ve yeŋi harflerle tekrar yazdım (el yazımıŋ olduğu resm).

Unutma, gördüğüŋ hakâreti bil

Kiniŋi kalbiŋde sakla, uyutma!

Ağlama, gözüŋüŋ yaşını sil

Bekle zamânını, fakat unutma!

Unutma Bulgarı, Sırbı, Yunanı

Kiniŋi kalbiŋe ateşle yazdır!

Unutma sel gibi çağlayan kanı

Kürtleşen Türkler ve acı gerçekler! Kürtleşen Türkler ve acı gerçekler!

Ölürseŋ bunları taşıŋa yazdır!