Karamanoğlu Beyliği Yörük Türkleri imiş, Moğollar 1222 yılında Orta Asya'da Özbekistan ve Türkmenistan’ı işgal etmiş,

Anadoluda ise o zaman Büyük Selçuklu Devleti bulunuyormuş, Oğuzların Avşar boyuna ait olan Karamanoğlu Beyliği 1228 yılında Moğol baskısından dolayı Anadolu'ya göç etmiş,

Karamanoğlu Beyi Hacı Bektaşi Veli’nin müritlerinden biri imiş,
Büyük Selçuklu Hanı Alaattin Keykubat, Karamanoğlu Beyliğini Karaman ilinin Toros dağlarının içinde bulunan Ermenek ilçesine yerleştirmiş,

1242 yılında Moğollar Anadoluya ulaşmış ve Büyük Selçuklu Devleti’ni savaşta yenip zayıf hale getirmiş,

Selçuklu Devleti zayıflayınca Anadolu’daki Türkler on beylik haline dönüşmüş,

Bu beylikler,
1. Karamanoğlu Beyliği
2. Kadir Burhanettin Beyliği
3. Eşrefoğulları Beyliği
4. Aydınoğulları Beyliği
5. İnançoğulları Beyliği
6. Alaiye Beyliği
7. Tacettinoğulları Beyliği
8. Çobanoğulları Beyliği
9. Dulkadiroğlu Beyliği
10. Ramazanoğulları Beyliği,
Daha sonra türeyenler var,
- Menteş oğulları,
- Ramazan oğulları,
- Germiyan oğulları,
- Karesi oğulları,
- Çandarlı oğulları,... vs uzar gider.

Osmanlı Beyliği 1289 – 1300 yıllarında Söğüt'te kurulmuş,
o sıralarda da Selçuklu Devleti çökmüş
Osmanlılar, Bizans toprağı olan Bilecik ve Bursa'yı alarak batıda ilerlemeye devam etmiş,

Daha sonra geriye dönerek Anadolu’daki Karamanoğlu Beyliği dışındaki Beylikleri teker teker savaşarak topraklarına katmış,
Anadolu’da en kuvvetli beylik olan Karamanoğlu Beyliğini topraklarına katmak için aralıklı olarak 100 yıl savaşmış,,
1277 yılında Karamanoğlu Beyliği, Moğollar ve Selçuklular ile savaşarak onları yenmiş,

Beylik Konya'yı alarak Türkçenin Anadolu'ya yerleşmesine vesile olmuş,
Çünkü o yıllarda Anadolu'da Farsca, Arapça gibi dillerde konuşuluyormuş, Karamanoğlu Mehmet Bey Konya'yı aldıktan sonra Anadolu'da Türkçeden başka dil konuşulmayacak diye emir vermiş,
Osmanlılar 1374 yılında Balkanlara ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul'u almasıyla çok güçlenmiş,

Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'da bulunan Karamanoğlu Beyliğiyle 1466 yılında savaş yapmış ve onları yenmiş,

Fatih Sultan Mehmet, oğlu Cem Sultanı Karaman'a yollayarak (1466-1486) Karamanoğlu Beyliğinin başına geçirmiş,

20 yıl içerisinde Karamanoğlu Beyliğini tamamen bitirmek için beyliğin halkını Balkanlara göç ettirmişler ve oralara yerleştirmişler,
Bugünkü Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan,, böylelikle Balkanlar Türk yurdu olmuş,

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Karamanoğlu Yörük Türklerinden imiş,

Dedesi Hafız Ahmet Efendi Karamanoğlu Beyliğinden Yunanistan’nın Manastır vilayeti Kocacık Nahiyesine yerleşen Yörük Türklerinden imiş,

Annesi  Zübeyde hanım,Karamanoğlu Türklerinden,
Babası Ali Rıza bey ise Aydınoğulları Yörük Türklerinden imiş,,
1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu Ruslarla savaş yapmış,
Plevne savaşının komutanı Gazi Osman Paşa bu savaşta galip durumundayken, İstanbul'da Sarayda ihtilal yapılmış ve Padişah Abdülaziz tahtan indirilmiş,

Bu kargaşadan dolayı Gazi Osman Paşaya yiyecek ve cephane yeterince ulaşamamış ve Gazi Osman Paşa yenilmiş,

(Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor,, Şanı büyük Osman paşa Plevneden çıkmam diyor,, ? çocukluğumuzun türküsü )
Bu savaştan sonra Ruslar, Bulgar milisleri ile birlikte İstanbul Yeşilköye kadar gelmiş,

Ekmeleddin İhsanoğlu: 2014’te bana teklif MHP’den geldi, ‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir Ekmeleddin İhsanoğlu: 2014’te bana teklif MHP’den geldi, ‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir

Bir milyon iki yüz bin Türk İstanbul’a ulaşmak için Balkanlardan  göç etmiş,

Göç edenlerden dört yüz bin Türk yollarda soğuktan ve açlıktan ölmüş,

Berlin antlaşmasıyla Ruslar geri çekilmiş ve Bulgaristan’ın yarısına muhtariyet verilmiş, Dış işleri Osmanlı tarafından iç işleri ise Bulgarlar tarafından yürütülecek kararı ile,,

1902’ye kadar göç ve Türk direnişi devam etmiş, 1912-1914 Balkan Savaşlarında Osmanlı İmparatorluğu Balkanları tamamen kaybetmiş,
Tabi Balkanlarda milyonlarca Türk kalmış,

Cumhuriyet döneminde1926 Yılında Mübadele olmuş ve Yunanistan ve Balkanlardan Türk halkıyla gayri müslümler değiştirilmiş, daha sonraki yıllarda da devam etmiş,

1938,1950,1968,1979,1989 yılları arasında bir milyon Türk Anadolu’ya gelmiş,

Halen milyonlarca Türk Balkanlarda yaşamakta imiş, Balkan Türklerinin kökeni Karamanoğlu beyliğinin yörük Türkleri imiş,

ALINTI

Editör: Kerim Öztürk