1934'de erata dağıtılmak üzere GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün hazırlattığı "ASKERİN DERS KİTABI"ndaki Milli Kimlik Bildirimi.
-----------------
SEN TÜRKSÜN! . .
Yeryüzünün en Ulu Milletindensin;
Sana anlatacağımız (tarih) denilen yazılar ortada yokken senin milletin doğdu. Kanı temiz, yüreği yılmaz, gözü pek yeryüzüne geldi. On binlerce yıl önce yaşadın, yine öyle yaşayacaksın! . . Senin dedelerinin, ninelerinin çok önce kurduğu yurtlar şenlikte yeryüzünün cenneti oldular. Bil ki; başka milletlerin görgüde, yapıda ilk örneği, desteği, öğütçüsü senin milletin BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'dir! .

SEN TÜRKSÜN! . .
On iki bin yıl evvelinde yeryüzünün başka milletleri mağaralarda, taş kovuklarında yaban adamları gibi yaşarken senin dedelerin ORTA ASYA denilen Anayurdunun göbeğinde kurdukları şehirlerde yaşar, altın başlı kargısı, gümüş bezeli terkisi ile ağızlar sulandırır, gözler kamaştırırdı. Yeryüzüne şenliği, medeniyeti senin ataların verdi. Atı dağdan indirip kuzu gibi yapan, üstüne binip dağlar aşan, ve taş kovuklarına sinmiş başka milletleri şaşkın şaşkın kendisine baktıran senin milletin, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'dir.

Yolun sonu mu? Yolun sonu mu?

SEN TÜRKSÜN! . .
Yeryüzünün her zaman var ve var olacak en yüce milletinin eğilmez, bükülmez, aslan yürekli oğlusun! Senin kolunu bükecek, başını eğdirecek başka bir millet yoktur. İlk önce bunu böyle bil ve milletinin anlatacağımız alnı açık tarihini belleyerek başını dik, yüreğini pek tut!
TÜRK YURDU'NUN, TÜRK BENLIĞİ'NİN düşmanlarına kıl kadar boyun eğme!..”
-------------------
BU KİTABI BİZZAT HAZIRLATTIRIP "IRK YOK, ÜMMET VAR" DAYATMASIYLA ORTADAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILAN TÜRK'LÜK ŞUURUNU VE KİMLİĞİNİ TEKRAR CANLANDIRMAK İÇİN KIŞLALARDA, OKULLARDA OKUTAN ATATÜRK'E SONSUZ ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

TÜRK OLMAKLA ONUR DUYAN TÜM CANLARA SELAM OLSUN

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

Editör: Kerim Öztürk