Atatürk’ün 100 yıl önce Anadolu’da perişan bir enkazdan kurtarıp pırıl pırıl  modern bir ulus devlet haline getirdiği Türkiye Cumhuriyeti 2023’te 100. yılına girerken yine bir enkaz tablosunda tarihinin en kritik seçimine gidiyor.

Bu seçime 36 parti katılıyor, ama göğsünü gere gere ‘Türküm ve Atatürkçüyüm’ diyenler yok desek olur. Türkiye Cumhuriyeti’ni 100 yıl sonra yeniden dimdik ayağa kaldırmak için yeniden Atatürkün milli ilkelerine dönmek gerekiyor.

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı ve Yeni Türkiye mucizesini gerçekleştirirken dayandığı tek güç Büyük Türk Milleti ve ona duyduğu inanç ve güvendi.

Oysa 100 yıl önce de tıpkı bugünkü gibi Türk milletini yok sayan, reddeden, inanmayan çok sayıda ajan ve çevre vardı. Türkü silme amaçlı ağır propaganda her yerdeydi.

Atatürk gerçek bir teşkilatçıydı, örgütçüydü. Kurtuluş Savaşını milli güçleri çelik çekirdek halinde örgütleyip, önce meclis, sonra ordu ve en sonunda modern bir cumhuriyet kurarak kazandı. Atatürk Türk milliyetçiliğinin önderiydi. Siyasi partisi CHP’yi, tüm devlet kurumlarını, meclisi, orduyu, eğitimi, yargıyı, devleti Türk milliyetçiliği temelinde kurdu. Milliyetçilik Atatürk’ün al bayrağıdır. Türkçülüğü hayata geçirip örgütleyendir.    

Aradan geçen 100 yılda Emperyalist güçler, yenemedikleri Atatürk’ten intikam almak, Türkiye Cumhuriyetini parçalamak, Türk milletini dağıtmak Anadolu’dan varlığını silmek için açıkça ve sinsice sürekli uğraştılar. Ülkeyi didiklediler, paralar saçtılar. İnsanları, siyasetçileri, işadamlarını, devlet adamlarını satın aldılar, tehdit ettiler, kandırdılar. Ajanlarını siyasete, ekonomiye, orduya, yargıya, devlete, tarikatlara, cemaatlere her yere soktular. Son 20 yılda iktidara getirdikleri güçler sayesinde Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarla ordudaki milliyetçi güçleri temizlediler. Yargı ve eğitim dahil her yerden milliyetçileri tasfiye ettiler. Türk milliyetçisi odak bırakmadılar.

Yeni bir milliyetçilik yaklaşımı arayanlara! Yeni bir milliyetçilik yaklaşımı arayanlara!

Türk milletini ancak bu çekirdeği parçalayarak dağıtabileceklerini biliyorlar. Bu konuda epey mesafe kaydettiler.

Bugün Türk milliyetçilerinin birinci görevi de, bu milli çekirdeği, milli odağı yeniden kurmak, inşa etmek, örgütlemektir. Atatürk’ün 100 yıl ötesinden bize verdiği birinci emir budur. Atatürk  Milliyetçiliği ilk hedefiniz ‘Milli Teşkilattır, Milli Odak’tır. Çünkü teşkilat yoksa hiçbirşey yoktur ve hiçbir savaş kazanılamaz.  

Emperyalistlerin hesaba katmadıkları, ya da küçümsedikleri esas unsur Türk milletidir. Onlar Türk milletini tıpkı bin yıl önce Türk birliğini dağıtmak için alttan ateşle kızdırıp, üstüne sirke dökerek eritilen Türk devletinin kutlu taşı gibi, çoktan dağıtıp parçaladıklarını düşünüyorlar. Yanılıyorlar.
Son Büyük Deprem’in ülkeye, dosta düşmana ve tüm dünyaya gösterdiği gibi Türk milleti en ağır enkazda bile milli refleksini gösteren, el birliğiyle yardıma koşan, yaralarını saran, acıya göğüs geren onurlu ve büyük bir millettir. Türk Devleti’ni ve çelik çekirdek Türk milliyetçiliğini yoketmeye çalışanlara rağmen tutup enkaz altından çıkaran yine Büyük Türk Milleti oldu. Ulus devlet tarifinin çekirdeği yani….  
Bugün dayanacağımız, inanacağımız en büyük güç, Atatürk’ün ve tarihin öğrettiği gibi yine Türk Milletidir. Eksik olan teşkilattır, odaktır, organizasyondur. Bu alternatif yok edildi.

Emperyalistler, 100 yıl sonraki bu kritik seçimde, kurdurdukları çeşitli ittifaklarla, onların yanına ekledikleri çeşitli bölücü unsurlar ve partilerle Türk milletine bu seçimde adeta ’40 katır mı, 40 satır mı?’ diyorlar. Ölümlerden ölüm beğenmemizi istiyorlar. Bunu reddediyoruz! Tarihten ve Atatürk’ten gelen teşkilat bilincine sahiptir. İki Türk teşkilat, üç Türk devlet kurar.

Dünya bugün büyük bir çalkantı içindedir. Emperyalist güçler de sarsılmakta, parçalanmakta ve çok kutuplu yeni bir dünya doğmaktadır. Batı Asya, Avrasya coğrafyasını parçalayıp talan etmeye çalışıyorlar

Avrasya coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekte talan ve yağmadan kurtarıp birleştireceği büyük güç Türk Dünyasıdır. Emperyalistlerin bugün Türkiye’yi ve Türk milletini yoketme, parçalama gayretinin bir nedeni de budur. Şimdiden ilerde ‘Birleştirici Güç’ olarak karşılarına dikilecek Türk Milletini yoketmek ve ondan kurtulmak istiyorlar. Ama başarmayacaklar.

Bugün Türkiye’de Türk milliyetçilerinin yeniden kuracağı milli odak, milliyetçi çelik çekirdek, gelecekte kurulacak Büyük Türk Dünyasının da çekirdeği olacaktır. Dede Korkut sazını eline aldı. Boy boyluyor, soy soyluyor. Türklerin yenilmez, boyun eğmez, esir alınmaz destanını anlatıyor.

Türk milliyetçileri, tarihin ve Atatürk’ün yaktığı ateşte yeniden çelik çekirdeği, çelikten birliği, milli odağı kuracaktır.

Tarih Türk’ü çağırıyor.    ATA İTTİFAKI ve SİNAN OGAN bunun için çok önemlidir.

Kerem ÇALIŞKAN
Gazeteci - Yazar
12 Mart 2023 / İstanbul

Editör: Kerim Öztürk