Suriyeli ve İranlıların nasıl üniversite hocası yapıldığı ortaya çıktı Suriyeli ve İranlıların nasıl üniversite hocası yapıldığı ortaya çıktı

Tarihçi yazar Ümit Doğan, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mondros Ateşkes Antlaşması'nı fırsat bilen Fener Rum Patrikhanesi'nin Ayasofya'yı kiliseye çevirmek için hazırlıklar yaptığını belirtti. Doğan, Ayasofya'nın kilise olmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığını ve Lozan antlaşmasıyla haklarımızı almamız sayesinde olduğunu belirtti.

Ümit Doğan, Ayasofya'nın nasıl kurtulduğunu şöyle açıkladı:
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yarattığı uygun ortamı fırsat bilen Fener Rum Patrikhanesi Ayasofya’nın kiliseye çevrilmesi için çalışma başlattı.

1 Şubat 1919’da yapılan bir toplantıda Osmanlı’nın İstanbul’da camiye çevirdiği kiliselere ait bir liste hazırlanması ve ayasofya çevresindeki araziler zengin Rumlar tarafından satın alınması kararlaştırıldı.

Osmanlı Vükela Meclisi bu durumun önüne geçmek için, satılmak istenen arazinin Evkaf Nezaretince satın alınmasını kararlaştırdı ve bunun için Haydarizade İbrahim Efendi başkanlığında bir komisyon oluşturuldu.

Patrikhane Ayasofya’ya asılacak Yunan bayrağını bile hazırlamıştı. Bayrak atlas üzerine işlenmişti ve iki buçuk metre genişliğindeydi. İzmir’den gelen Rum Metropolidi Galata’da ki bir kilisede Ayasofya’ya çekilecek bu bayrak için takdis yaptı.

Ayasofya’ya büyük bir çan ve Yunan bayrağı asılacağını duyan Rum mahallelerinde mızıkalı şenlik başlamıştı.

Venizelos Fener Rum Patriğine “Yakında elinizi Ayasofya’da öpeceğim” demişti.

İşgal güçleri de Ayasofya’nın kiliseye çevrilmesine sıcak bakıyorlardı. İngiltere Başbakanı Lloyd George, “İSTANBUL, BİLHASSA DOĞU DÜNYASININ KOZMOPOLİT VE MİLLETLERARASI BİR ŞEHRİDİR. AYASOFYA TABİATIYLA ESKİ HÜVİYETİNE İADE EDİLECEKTİR’’ diyordu.

Peki neden Ayasofya’yı kiliseye çeviremediler? Çünkü Kurtuluş Savaşı’nı kazandık. Lozan Antlaşması’yla bütün haklarımızı teminat altına aldık. AYASOFYA’DA ÇAN SESLERİ DUYMUYORSAK BUNU ATATÜRK’E VE LOZAN ANTLAŞMASINA BORÇLUYUZ.

Editör: Kerim Öztürk