“Atatürk”, milliyetçiliği nasıl anlatır? Ulu önder 1923’te “Türk Ocaklı” gençlere şöyle demiştir:

“Gözlemler, insanlar ve uluslar arasında milliyetin hep üstün geldiğini göstermiştir ve milliyet ilkesi aleyhindeki büyük boyutlarda eylemlere karşın yine de milliyet duygusunun öldürülemediği ve bu duygunun yine de güçlü biçimde canlılığını koruduğu görülmektedir. Özellikle bizim ulusumuz milliyetinden habersiz görünmenin çok acı cezalarını gördü. Osmanlı İmparatorluğu içindeki çeşitli topluluklar hep ulusal ilkelerine sarılarak, milliyet ülküsünün gücüyle kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve onlara yabancı bir ulus olduğumuzu sopayla aralarından kovulduğumuz zaman anladık. Gücümüzün azalması üzerine bizi horladılar ve aşağıladılar. Anladık ki kusurumuz kendimizi unutmaklığımızmış. Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak önce bizim kendi benliğimize ve milliyetimize o saygıyı duygu planında, fikir planında, eylemli olarak, tüm eylemlerimiz ve davranışlarımızla gösterelim ve bilelim ki ulusal benliğini bulamayan uluslar başka ulusların avı olurlar.”

*

Bunlar Atatürk’ün tespitleridir. Ya önerileri?

Fransız olmak Türk olmak... Fransız olmak Türk olmak...

“Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı bir Türk ozanının dediği gibi ‘Türküm, düşmanım sana, kalsam da bir kişi’ diyelim. Düşmanlarımıza bu gerçeği ifade ettiğimiz gün; kanımıza, ülkümüze, geleceğimize yan bakan her kişiyi düşman bellediğimiz gün, ulusal benliğimize uzanacak her eli şiddetle kırdığımız gün, ulusun önüne dikilen her engeli hemen devirdiğimiz gün gerçek kurtuluşa ulaşacağız. Ve sizler gibi aydın, kararlı, inançlı gençler sayesinde o kurtuluşa kavuşacağımıza inanabilirsiniz.”

İşte bunlar da Atatürk’ün önerileridir... 

YAZAN: GAZETECİ HASAN PULUR 

(Alıntı: Emekli büyükelçimiz Sayın Onder Ozar)

Editör: Kerim Öztürk