Atatürk'ü anmak kolay anlamak zordur.
Çünkü ; Atatürk'ün ülküsü ateşli kordur.
O'nu anlamak için ilim gerek ! Alim olmak gerek!
Vatanı,milleti sevmek sağduyulu olmak gerek!
Çileye talip olmak can ocağında yanmak gerek!
Atatürk'ü anlamaya er ister Erek ister!
Emanetlerini korumaya mangal gibi yürek ister!
Atatürk yakalarda sadece rozet değil beyinlerde hafıza !
Hafıza sayesinde Türk milleti kavuşacak nüfuza..!
Bir düşünün bir asır öncesinin coğrafyasını !
O cehennem ortamından nasıl kurtardık bu vatan parçasını ?
Hangi mücadeleyle çizdiler vatan haritasını ?
Düşünün Mustafa Kemal 'i Çanakkale'de Trablusgarp'ta !
Düşünün! Niçin döğüşüyordu şarkta ve garpta ?
Düşünün Sakarya'yı, Kocatepe'yi, Dumlupınar'ı !
Düşünün ki; Yıkılmasın Mustafa Kemal 'in diktiği ulu çınarı..!
Düşünün ki; Kurumasın Türklüğün billur akan pınarı..!
Kurumayacak pınar,Yıkılmayacak çınar O'nun kutlu eseri,
Peki; Vicdanlarınıza sorun bugün kimler vuruyor O'nun diktiği çınarın köküne keseri..!
Atatürk'ü elbette anmak gerek lakin anlamak gerek !
Anlamadıktan sonra ağıt yakmak ne gerek !
Atatürk, Türklüğün vakarını hayatıyla korudu.
O hiçbir zaman eğilmedi hep başı dik yürüdü !
Çünkü; O'nda mangal yürek tam iman vatan sevdası vardı.
Düşman Polatlı'ya dayanmış top sesleri Ankara'dan duyuluyordu..!
Mecliste bir gulgule vekiller birbirine soruyordu;
Ne olacak? Ne yapacağız? Her şey bitti artık!
İşte böyle başıboşluğun kol gezdiği bir anda;
Türkmen Başbuğu Gazi Mustafa Kemal kükredi meydanda !
Tıpkı bir Oğuzhan,Kürşat, Alparslan'dı,Yavuz'du!
Bağrı yanık Türklüğe can veren kılavuzdu..!
Efendiler..!
Görüyorsunuz ki; Düşman Polatlı'ya dayandı.
Düşman geliyor diye içinizde korku ve vesvese uyandı !
Diyenler var ki;
Dönelim evimize !
Kavuşalım evlad-u eyalimize..!
Efendiler..!
Hepiniz gitseniz de ben burda kalacağım.
Bayrağımı ve silahımı alıp elma dağına çıkacağım..!
Silahımdaki son kurşuna dek savaşacağım.
Kurşunum bitince en büyük silahım yüreğim.
Yüreğim ve yumruklarımla döğüşeceğim..!
Ay yıldızlı bayrağımı göğsüme saracağım.
Vatanım, namusum ve şerefim için döğüşüp şehit olacağım.
Kıyamet gününde kalkıp Allah'ın huzurunda;
Vatanım! Vatanım! Diye haykıracağım..!
Atatürk'ü anmak kolay anlamak zor dedim ya!
ATATÜRK OLMAK çok zormuş! 
Sonunda anladım ya..!
Ruhu şad mekanı cennet olsun Bozkurdun!
Bütün Türk kahramanlarının ruhları şad mekanları cennet olsun Bozkurtların !

Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz! Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz!

Binvar Kurbanoğlu

Editör: Kerim Öztürk