"Hikâyelerini kaybeden milletler önce kendi tarihlerini boğazlarlar."
Boğazlamanın türü fark etmiyor ha ocu ha bucu.
Sonuçta temsil makamındakiler, milletin ortalamasına göre eylerler.
Doğru soru: Gerçekten Neydik / Ne olduk?
Yanıt: Zihniyetçe tarihinden geri kalmış bir millet.
İhsan Fazlıoğlu
?
Millî Mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa doğulu ülkelerle ilişki kurmakta gayet samimi ve isteklidir.

Türkiye’nin doğulu ülkelerle yaptığı her sıcak temas müttefik güçlerde hep bir doğu bloku oluşması korkusunu oluşturmuş ve bu kaygı, Ankara’nın pazarlık gücünün artmasına sebep olmuştur.

Gümüşhane’yi Bekleyen Çevre Felaketi Korkutuyor! Gümüşhane’yi Bekleyen Çevre Felaketi Korkutuyor!

Doğunun yakınlaşması sürecinde TBMM ile ilişki kurmakta en sona kalan ülke İran olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’da çarlığın yıkılması, Osmanlı Devleti’nin ise Mondros Mütarekesi’ni imzalaması bölgede geçici bir otorite boşluğu doğurunca, İran yeni bir ittifaka ihtiyaç duyarak İngiltere'yle yakınlaşmaya başlar.

Fakat İngiltere'nin niyeti İran’la müttefik olmaktan ziyade, İran’ın güneyindeki petrole sahip olabilmektir.

İran Şahı, İngilizlerin gerçek amacını anlayınca ülkesindeki İngiliz birliklerini ihraç eder.

Fakat bu süre zarfında İran politikalarında etkili olan İngiliz nüfuzu sebebi ile İran Ankara’ya yaklaşmakta geç kalınır.

İngilizlerin İran hâkimiyeti ortadan kalkınca İran, 1922 yılı Haziran’ında İran Eğitim Bakanı Mümtazüddevle İsmail Han’ı Olağanüstü Elçi olarak Ankara’ya göndermiştir.

Mümtazüddevle İsmail Han 23 Haziran 1922’de Ankara’ya ulaşmış ve itimatnamesini 30 Haziran 1922’de Çankaya'da TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya sunmuştur.

Mümtazüddevle İsmail Han burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada Müslümanların birbirleriyle kardeş olduğu mealindeki ayeti belirttikten sonra, iki ülke arasında kurulan bu ilişkilerin o zamanda ve gelecekte İslâm âlemine yapacağı büyük etkilerden bahsetmiş ve Millî Mücadelenin muvaffak olması için dua ederek konuşmasını bitirmiştir.

Mustafa Kemal ise cevabî konuşmasında, şark devletlerinin birlik olmasından bahsederek, mücadelenin yalnız Türkiye’ye ait olmadığını vurgulamıştır.

Gene bu konuşmasında, Mustafa Kemal Paşa Millî Mücadele döneminde dış ilişkilerde uyguladığı siyasî münasebetler hakkında da “Biz dünyada dostla da, düşmanla da temasa gelebiliriz ve onlar da bizim ile temas edebilirler” diyerek, görüşmelere her zaman açık olduğunu duyurmuş olmaktadır.
?
Ya Rabbi! Başta  kendimiz olmak üzere tüm Müslüman kardeşlerimize ve devlet adamlarımıza hidayet, kanaat, feraset, adalet ver. Ülkemizi, milletimizi dahili ve harici tüm tehlikelerden koru. Devletimizi, milletimizi ve ordumuzu mansur ve muzaffer eyle. Yarabbi bizi ana babamızı yavrularımızı ve tüm inananları bağışla, bize dünyadada ahirettede yardım eyle. Sen herşeye kadirsin.

Editör: Kerim Öztürk