Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün soyu ile ilgili üç kuşağını sayamayan kişiler bile atıp tutar.

Ben Ali Güler hocamızın bu konudaki araştırmasından çoğu bilinen, bazısı bilinmeyen, ilgimi çeken kısımları paylaşıyorum;

• Mustafa Kemal'in soyu baba tarafından Kızıl Oğuz Türkmenlerine (Kocacık Yörüklerine) dayanır.

• Baba tarafı, Konya Karaman'dan gelerek Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık'a yerleşmiş. Sonra Selanik'e göç etmişler.

• Babadan dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi, anne tarafından dedesi ise Sofuzade Feyzullah Efendi.

• Anne tarafı da Konya Karaman'dan Rumeli'ye gelen ve bundan dolayı Konyarlar olarak anılan bir yörük grubundandır.

• İldeniz hükümdarı Arslanşah'ın oğlu Kızıl Bey'e kadar gidiyor bu isim.

• Kızıl Bey, Selçukluların kuruluşunda büyük destek vermiş ve Tuğrul Bey'in kız kardeşi ile evlenmiş.

• Türkiye Selçuklularının son dönemi ile Anadolu Beylikleri döneminde Ankara Valisi diyebileceğimiz Kızıl Bey de Kızıl Oğuz Türkmenlerinden.

• II. Murat, Kızıl Oğlu Ahmet Bey ve diğer ileri gelenleri 1424'te Amasya'da bir davette ortadan kaldırmış. Kızıl Oğuz Türkmenleri Anadolu'ya dağıtılmış.

• Fatih ise, Kızıl Oğuz Türkmenlerini, Rumeli'de yakın dönemde fethedilen Manastır, Selanik, Yanya gibi yerlere yerleştirmiş.

• Yorumum; Biliyorsunuz Osmanlı'da yeni fethedilen yerlere iskanlar, ya gönüllülük ya da genelde Anadolu'da sorun çıkaran grupların sürgünü, zorla gönderilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Bu yörük grup da muhtemelen sürgün edilmiştir.

• Yorumum; İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın yüzyıllar önce devletin bekası, Türklüğün ve İslâm'ın yayılması  adına Rumeli'ye gönderdiği Kızıl Oğuz Türkmenlerinden gelen Mustafa Kemal,  yüzyıllar sonra işgal edilen İstanbul'u düşmanlardan kurtaran ve yine Türk milletinin elinde kalmasını sağlayan bir kurtarıcı olmuştur.

Aslolan devletin ve milletin bekasıdır. Bu uğurda memleketin öz evlatları da zaman zaman böyle durumlar yaşamıştır, yaşayacaktır.

Anlatılamayan Atatürk Sevgisi Anlatılamayan Atatürk Sevgisi

Not: Günlük siyasetin dışında bir paylaşımdır.

11 Temmuz 2022

Burak CANDAŞ

Yararlanılan eser; Dr. Ali Güler, Atatürk'ün Soyu  Kızıl Oğuzlar ve Konyarlar, Berikan Yayınevi,  Ankara 2020

Editör: Kerim Öztürk