Excalibur isimli 2. Arthur veya King Arthur 'a ait bir su perisinin yaptığı mitolojik kılıcı bilirsiniz. Çünkü romanlara, tiyatro oyunlarına ve filmlere konu olmuştur. Peki Attila Başbuğ'un 'ARES Kılıcı'nı bilir misiniz?

***

Tüm Germen destan geleneğinde bazı kılıç ve kalkanların adı vardır.

Siegfried’in Hagen’e geçen kılıcının adı “Balmung”dur (Nl 3. bl., 95. kıta, 1. ms.).

Danimarkalı Markgraf İring’in “mükemmel kılıcı Waske” adını taşır (Nl 35. bl., 2051, 4. kıta).

Bu motif Attila’nın sahip olduğu meşhur kılıçla da anlatılır.

Attila’nın elinde İskitler’in kutsalkılıcı olan, Hsiung-nularda da mukaddes sayılan ve ona sahip olanın tüm dünya ordularını yönetmeye yetkili kılındığına inanılan kayıp “Ares kılıcı” vardır.

Bunun gibi üç Altay halkında da kutsal kılıç inancı olduğu bilinir.

Jordanes, “Getlerin Kökeni ve Eylemleri; Vom Ursprung und Taten der Geten” kısaca “Getica; Geta, Getika veya Getarum” adlı eserinde bundan bahseder. Jordanes, Cassiodor’un(487-583) kaybolan “Gotların Tarihi; Geschichte der Goten” adlı eserinden alabildiğine yararlanır.

Getica s. 123’de Priskos’un Attila sarayında duyduğu bu kılıç efsanesini yazar.

Buna göre anlatı şöyledir:

“Uzun süredir kayıp olan Ares adlı kılıca bir inek veya boğa bir tarlada tesadüfen üzerine bastığından ayağı kanar ve topallar. Böylece kan izlerini takip eden çobanlar tarafından bulunarak Attila’ya teslim edilir.

Bu kılıç kimin elindeyse Tanrı Mars ona zaferi garantilemiştir”

(Maenchen-Helfen 1978: 203vd, Avcıoğlu 1999: 372, 506, Schmauder 2009:154).

Bu kılıç Heredot Tarihi 4,2’ye göre Batı’da, Yunan mitlerindeki Tanrı Aresis’in kılıcı sayılır (Maenchen-Helfen 1978: 203). Bundan dolayı Attila’ya tüm Batılı halklar “Tanrı’nın kılıcı” derler.(Boray 2005: 102)

Eskiden beri Tanrı’nın kılıcını elinde bulunduranın bütün savaşları kazanacağına inanılır.

Heredot, İskitlerin de bu kılıcı “Tanrı ongonu” olarak gördüklerini veya taptıklarını yazar.

Ammianus Marcellinus (4. asır) ise Alanların toprağa diktikleri yalın kılıca ‘Savaş Tanrısı’ olarak taptıklarını bildirir.

Doğan Avcıoğlu’na göre Slav boylarının da büyük Tanrı olduğuna inandıkları Svarog’un simgesi olarak bir kılıcı gördüklerini belirtir.

19 Mayıs 1919, Kurtuluş’un Ve Cumhuriyet’in İlk Adımıdır 19 Mayıs 1919, Kurtuluş’un Ve Cumhuriyet’in İlk Adımıdır

Attila’nın bu kılıcı kuşanıp otoritesini artırmak istediği Slav efsanelerinde de anlatılır (Avcıoğlu 1999: 506).

Edda Destanları ve Germen Nibelungen’de geçen bu kılıç motifinin evrensel olduğu böylece ortaya çıkar.

Bu durum edebî metinlerin evrensel metinler arası ilişkileri olduğunu gösterir.

Kaynak : NİBELUNGEN DESTANI.

S. Sarısoy

Başbuğ Attilanın kılıcı 2

Editör: Kerim Öztürk