Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş… Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş…

BEKA DOKTRİNİNE İNANIYORSANIZ;   
      *Düzeni korumak adına yönetim metodu olarak kutuplaşmayı kullanır; dini, sosyal ve siyasal karşıtlıklardan oluşan çelişkileri sistemi tahkim etmek üzere tahrik edersiniz,                                                     
      *Yağma ve ganimet kültürü gereğince yolsuzlukları geçici ve önemsiz, hukuku da teferruat sayarsınız,                           
        *Gerektiğinde binlerce, on binlerce, yüzbinlerce insanın ölümünü veya heba edilmesini önemsiz sayar, sıradanlaştırırsınız.                                                                                                              
 BEKA DOKTRİNİNİ savunanlar kendilerini milli ve devletçi sayarlar.                                                                
           Ancak "milletleşme sürecini" hür, irade sahibi, hak ve sorumluluklarını müdrik bireylerden oluşmasını ve vatandaşların aidiyetini hedefleyen bir devlet algısı yerine, DEVLETİ milletten korumayı da sözde kutsal görev sayarlar.                                                                                                                                                               
           İSTİSMAR;  Anlam ve duygu dünyamızda bir karşılığı bulunan "olgu, kavram, değer ve kutsalların" bağlam ve gerçekliğinden koparılarak, kendi kirli bir amaçları doğrultusunda ve aklî ölçüler dışında algılarımızı etkilemek ve BEKA GEREKÇESİ ve maksadıyla bilerek ve isteyerek köpürtülmesi faaliyetini de ustaca yerine getirirler...                                                                                                                                                                                           Rubil GÖKDEMİR
                                                                                                                  
Bir başka ifadeyle, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" !
Bu zihniyete göre; millet teferruattır !
Millet; ancak güdülmesi, korkutularak sindirilmesi ve sömürülmesi gereken "reaya" dır !
İnsan hak ve özgürlükleri teferruattır !
Hukuk ve adalet teferruattır !
Demokrasinin esamesi bile okunmaz !
Kısaca; "Devletin bekâsı ve kamu düzeni" sopasıyla milleti hizaya sokarlarken, çektirmedikleri eza ve cefa kalmamıştır !!!
Milletinden korkan, özgüveni olmayan ve rüştünü ispat edememiş devletler böyle davranırlar !
DEVLETİN ÇOCUKLUĞUNA İNMEK LÂZIM !!!

Reyhan Demirel

Editör: Kerim Öztürk