Kimi yöneticilerin, sırf kendileri gibi düşünmüyor, kendileri gibi davranmıyor ve istedikleri kalıba girmiyor diye ülkenin yarısından fazlasını 'terörist' veya 'teröristle müttefik' gibi görmesi, gerçek bir beka sorunudur...

***

Genç ve eğitimli nüfus, daha iyi bir hayat ümidiyle Batı'ya göçmeye çalışırken, beyin göçünde her yıl rekor kırılırken, kamplarda tutulması gereken milyonlarca Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye 'kalıcı' biçimde dağılması bir beka sorunudur...

***

Adalete güvenin ve itibarın azalması, güçlü ve zengin karşısında sökmeyen adaletin, ancak fakir, zayıf ve sahipsiz karşısında hükmünün olması, 'mülkün temeli'nin sarsılması üzücü bir beka sorunudur...

***

Bekayı -ihtiyaç duyduğunda kullanmak üzere- siyasetçinin arka cebine, zekâyı ise boş damacana gibi kapı arkasına lâyık gören anlayış, kesinlikle beka sorunudur...

***

Yönetimde, aklı, bilimi ve kaliteyi değil de önyargıları ve dogmaları tercih etmek, istişareden, tartışmadan ve sorgulamadan uzaklaşmak, hakkı dillendirenlerden rahatsız olup yağcı yalaka takımına kulak vermek, çok açık bir beka sorunudur...

***

Kurumları yönetenleri seçerken, kariyeri, ehliyeti ve liyakati esas almak yerine, partizanlığı, ahbap-çavuş ilişkisini, akrabalığı esas almak kesinlikle bir beka sorunudur...

***

Her türlü hırsızın, namussuzun, arsızın, tokatçının bayrağı fon yaparak kendini savunması ve hiçbirine o bayrağın hesabının sorulmaması bir beka sorunudur...

***

Ekonomik sıkıntıların bunalıma dönüştüğü, işsizliğin, özellikle de üniversiteli işsizliğin patladığı bir düzende, alay edilir gibi, tamamen sübjektif kriterle yapılan mülakatlar, açıktan hak yemeler, düşmanlık, kin ve öfke biriktiren bir beka sorunudur...

***

Millî varlıklarımız tükenirken, geçtik buğdayı, nohudu, ayçiçeğini, pirinci, mısırı, artık saman ithal edecek duruma düşülmüşken, kimi milliyetçilerin bekayı algılama zorluğu, şeddeli bir beka sorunudur...

***

Dindarlığın itibar kaybetmesi, din ile ahlâk arasındaki doğrudan ilişkinin yok olması, muhafazakârlığın akıldan mahrum bir itaate dönüşmesi bir beka sorunudur...

Whatsapp üzerinden vatan savunması! Whatsapp üzerinden vatan savunması!

***

Ekonominin, işsizliğin, eğitimin, müreffeh bir hayatın, suyun, ağacın, havanın, teknolojinin vs. konuşulması gereken seçimleri, her defasında beka sorunuyla ilişkilendirmek ve bunun gerçekten böyle olabileceğine önce kendisini, sonra da milyonlarca taraftarını inandırabilmek dehşetli bir beka sorunudur...

***

Kimi tarikat ve cemaatlerin bir koalisyon ortağı gibi davranabilmeleri, kamuda güç ve yayılma mücadelesi vermeleri, iştahları açıldıkça daha çok istemeleri ve bunlara göz yumulması yakın tarihte olduğu gibi, bugün de, yarın da bir beka sorunudur...

***

Esas beka sorununu görmemek, zekâ sorunu değilse, ancak göz sorunudur... Hatırlatayım istedim…

Editör: Kerim Öztürk