Herbir cümlenin üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken hârika tesbitler...

İran seçimleri ve İran Türklüğü İran seçimleri ve İran Türklüğü

▪“Müslümanlar, 
Kur'an hayatta nasıl uygulanacak sorusundan kaçmak için, Kur’an’ın, nasıl okunması gerektiği hususunda geniş bir ilim ürettiler."
▪“Kur’an ve İslam, sadece hocalara bırakılmayacak kadar önemlidir.”
▪“İlimle din, birbirinden ayrıldığı takdirde, din insanları geri kafalılığa, ilim ise ateizme sürükler.” 
▪“Yer yüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım!”
▪“İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız.”
▪“Bütün yücelik ve şükran Allah’a aittir ve insanların gerçek kalitesini ancak Allah tespit eder!”
▪“Din, hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder."
▪“Ben olsam Müslüman Doğu’daki tüm mekteplere ‘eleştirel düşünme’ dersleri koyardım. Batı’nın aksine, Doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir ve birçok zaafın kaynağı budur.”
▪“Bir şahsın yüceltilmesi hadisesi, geçmişte ve bugün var ama İslam’a kesinlikle yabancıdır! Çünkü bu bir çeşit putçuluktur!”
▪ “Sanat için soyunana alkış tutanlar Allah için giyinene neden zulmeder?”
▪“Hayvanlar aç iken tehlikeli olur. İnsanlarsa tok iken tehlikeli oluyorlar.”
▪ “Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız.”
▪“Düşmanına benzediğin zaman, savaşmanın anlamı kalmaz.” 
▪“Çok yaşadım, çok yoruldum! Şimdi Sevgilime kavuşmak istiyorum!”

(Alija İzetbegoviç)

Editör: Kerim Öztürk