Milliyetçiler neden iktidar olamaz? Milliyetçiler neden iktidar olamaz?

Tarih boyunca Türk milletinin hakimiyet sahalarını ve Türk kültür coğrafyasını gösteren bu harita her Türkün bilincine yerleşmelidir. 18 yüzyıla kadar dünyanın hakimi Türklerdi. Türk dünyası 200 yıldır inkıraz yaşamaktadır. Yeni hamle, yeniden Atatürk'le Anadoludan başladığımız yürüyüştür. Bu yürüyüşü hiç bir güç durduramayacak, içerde ki hainlere, bu yürüyüşü durdurmak için kurulmuş bütün tuzaklara rağmen sürdürecek ve gelecek yüzyıllar yeniden Tükün yüzyılları olacaktır. Türk tarihinin hiç bir döneminde bir coğrafyada böylesi bir nufus, böylesi bir birikim gerçekleştirememiştik. Elbette bu birikim, uşak ruhlu, işbirlikçi yöneticileri silkeleyip atacak, ortak hedeflere toplumu yölendrecek bir milli yönetim kadrosunu bulacak ve hedefine sapmadan yürüyecektir....

Editör: Kerim Öztürk