Çanakkale Savaşları ve gerçekleri:

--Çanakkale savaşları, Türk'ün istikbali için hiç düşünmeden ölüme koşacağını dünyaya gösterdiği ve ispatladığı bir savaştır.??

--Çanakkale savaşları iki aşamadan oluşur; 1-Deniz savaşları, 2- Kara savaşları.

--Genellikle, Çanakkale savaşları denilince, deniz savaşları ve batırılan düşman gemileri ön plana çıkar ve savaşın Çanakkale boğazında geçtiği algısı oluşmuştur.

--Aslında, Çanakkale savaşının kaderini belirleyen savaşlar, deniz değil (evet deniz savaşı önemlidir, önemsiz değil elbette ama) karadan yapılan savaşlardır.

Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş… Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş…

--Anafartalar, Conk Bayırı savaşları asıl belirleyici savaşlar olmuştur. Ve en önemlisi de, bu savaşlar Çanakkale boğazı kısmında değil, Ege Denizi uzantısı olan Saros körfezi kısmından düşmanın Gelibolu yarımadasının kuzeybatı kısmından  çıkarma yapmasıyla başlayan savaşlardır. Anafartalar ve Conk Bayırı, mevki olarak  Saros körfezi tarafındadşr. Bu çıkarma başarılı olsaydı düşman için, yukarıdan Çanakkale boğazının üst kısmından(kuzey) aşağıya doğru gelip, Türk savunmasını arkadan bastırıp, yok edip, Çanakkale boğazına yerleşecekleri bir savaş olacaktı. En fazla şehitlerin verildiği savaşlar burada olmuştur. Göğüs göğüse Muhare­belerin yapıldığı savaşlar ağırlıklı olarak buralarda geçmiştir.

--Atatürk, Anafartalar savaşını bizzat yönetmiştir, Conk Bayırından düşmanı, Saros körfezinde gözetleyip savaşı planladığı, göğsünden şarapnel parçasıyla yaralandığı yer burasıdır. Bu göğüs göğüse muarebelerle, Conk bayırının altından Saros körfezine inen derelerden okul oluk kan akmıştır. Bu da düşmanın buraya ne kadar önem verdiğini gösteriyor, zira düşman askerinin büyük bir kısmının  yok edilmesi de burada gerçekleşmiştir.

--Çanakkale savaşının başka bir gerçeği de, aslında Türklerin 32 saatte kazanabileceği potansiyelindeki savaşın, 1 yıl gibi uzun zamana yayılmış olmasıdır. Zira, Çanakkale boğazı en son Abdülhamit döneminde müthiş tabyalarla donatılmış, tahkimat yapılmış ve boğazdan geçmeye müsade edilmeyecek hale getirilmiştir.

--250 bin Türk şehidinin büyük bir kısmının Anafartalar, Conk Bayırındaki savaşlarda ortaya çıkması kara savaşlarının yerini belirliyor. Yani bir ülke nüfusunun en nitelikli olanının burada yok olması.

--Çanakkale şehitliklerindeki mezar anıtlarındaki isimlere bakıldığında, savaşın Çanakkalede olması nedeniyle olsa gerek, en büyük nüfus ölümünün de Çanakkale'den ve yakın kentlerden  olduğu görülmektedir. Bu da, elbette yurdun her yerinden şehitlerimizin olmadı hasebiyle tüm ulusumuzun iftihar vesilesi olduğu kadar, özellikle Çanakkale insanının ülkesine, toprağına sahip çıkmak için canını nasıl ortaya koyduğunun kanıtıdır. 

-- Peki nedennn??? Çanakkale savaşları komutanı Alman Liman Von Sanderstir. Almanya, Rusya cephesinde işini kolaylaştırmak için, Çanakkalede bir cephe açılmasını planlıyor ve de mümkün olduğunca buradaki savaşın uzamasını istiyor. Böylece Rusya cephesini kendisi için kolaylaştırır olacaktır. Bu nedenle, Liman Von Sanders, birçok etkinsiz, yanlış ve gecikmiş kararlar alıyor. Hatta Von Sanders'in emri altındaki Türk komutanlar, Atatürkten, yardım istiyor, Sanders'in yanlış kararlarından dolayı. Atatürk Sanders'in, çıkarmanın nerelerden yapılacağına dair ikna etmeye çalışıyor ama Sanders ısrar edince Atatürk kızıyor, emri uygular gibi yaptığı bir çok harekette kendi düşüncesine göre hareket ediyor. Ama hepsinde de, Atatürk'ün öngörüleri haklı çıkıyor. Sanders, acaba bilmediği için mi yanlış kararlar alıyor!? 

--Atatürk özellikle düşmanın Conk Bayırından. Çıkarma yapacağını tahmin etmesi ve oraya yığınak yapması Çanakkale Geçilmez Savaşının kaderini belirleyen en önemli adımdır aslında.

--Aslında burada Almanların, Osmanlı Türk askerini, kendi emelleri için hiç acımadan nasıl yok ettiği gerçeğini de görüyoruz, bize minnet borçlu olan Almanya, Türkiye'yi neden hala rakip gibi görüp, bize derinden derinden oyun oynar acaba. Aklımda demek gerekir işte burda. Selamlar..

Editör: Kerim Öztürk