AKP Grup Başkanvekili, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal dün; Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuştu. Milletvekili Mahir Ünal Cumhuriyet'in kazanımlarını hedef alan konuşmasında şunları söyledi?

    "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir."

IŞİD'in katlettiği Türklerin toplu mezarları açıldı. 800’den fazla Türk diri diri gömüldü IŞİD'in katlettiği Türklerin toplu mezarları açıldı. 800’den fazla Türk diri diri gömüldü

    Osmanlı Devleti'nin yıkılışı esnasında Türkler de okuma - yazma oranı % 8- 9 oranın altındaydı. Harf Devrimi ile kısa sürede okur yazarlık tarihimizin en yüksek oranına ulaştı.1950’de bu oran % 32'ye kadar çıktı. Bugünkü başarı da 1 Kasım 1928 yılında gerçekleştirilen Harf Devrimi’nin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Latin alfabesi dediğimiz bugün ki Türk alfabesi Etrükslerin yani Türklerin geçmiş dönemde kullandığı ve kendilerine ait olan bir alfabedir. 

      Osmanlı alfabesinden eski Türkçe olarak bilinen alfabeden, bugün ki Türk alfabesine geçerken bir gecede cahil kalmadık. Toplumun zaten % 90'nın üzerinde bilmediği bir alfabeyi değiştirmek de yüce Türk milletini asla cahil bırakmamıştır. Üstelik Osmanlı döneminde kayda değer tarihsel metinlerin ve eserlerin hemen hemen hepsi günümüz Türkçesine çevrilmiştir, dönemin uzmanları ve Türkologları zaten gereken aktarımları yaparak gereğini yerine getirmişlerdir. Yani yapılmak istenen, şey demagoji Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Atatürk İnkılaplarına karşı büyük bir hazımsızlıktır.

    "Her kim ki Türk’e, Atatürk’e düşmandır, biliniz ki onlar Malazgirt’te İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, İstiklal harbinde mağlup ettiklerimizin Anadolu’da kalmış tohumlarıdır."
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ 

    Cumhuriyet ve Milli Mücadele düşmanları için merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendinin kullandığı bu sözler AKP Gurup Başkanvekili Mahir Ünal için biçilmiş kaftan olarak görülmektedir. Bu adamların Cumhuriyet'in değerleri ile alıp veremediğinin ne olduğunu iyi biliyoruz. Niçin Osmanlı Devleti'ni yıkarak yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti denilen Cumhuriyet rejimini kurdunuz diyedir.

    Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu banisi büyük önder "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" ve Cumhuriyetimize olan düşmanlığınza ilişkin kininiz ve nefretiniz hatta bu değerler manzumesi ile böyle düşünenlerin mücadelesi hiç bitmedi. O zaman niçin Atamızın ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarının kurduğu Gazi Mecliste görev yapıyorsunuz. 

     Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli şairimiz merhum M.Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın dizelerinde de dediği gibi ay yıldızlı şanlı bayrağımız en son ocak tütene kadar dalgalanacaktır ve ilelebet yaşayacaktır. Zaten siz bu Cumhuriyete düşmansınız fakat "CUMHUR" ittifakının da ortağısınız, peki bizde AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendiye soruyoruz bu ittifakın yani ortaklığın adı niçin "CUMHUR" adı ile zikredilmektedir. Tabi ki bu duruma özellikle MHP kanadı nasıl bir cevap verecek ve tepki gösterecek merakla bekliyoruz. AKP milletvekili Mahir Ünal'a ve bu zihniyetin temsilcileri gibi düşünenlere gelince sizler bu beyhude düşüncelerinize devam edin.

     Kahramanmaraş milletvekili ve AKP Gurup Başkanvekili Mahir Ünal'a şu ifadelerimile son cevabımı yazıyorum..

    İhanetin adı Vatan olunca namus paçavra olur.

Ali KARACA
Araştırmacı Tarihçi
Yazar ve Şair

Editör: Kerim Öztürk