DENİZ TYSON

Neolitik Devrim: Saksonya'yı (Derenburg) Türkler kurdu. 8.000 yıl önce Türkler Almanya da Derenburg bölgesinde yerleşim yeri kurdu. Ulusal Alman haber ajansı DPA .Mainz'deki Johannes Gutenberg Üniversitesi Antropoloji Enstitüsü,

1-++Saksonya-Anhalt'taki Devlet Anıtları Koruma Dairesi ve Adelaide Üniversitesi'ndeki Eski DNA Merkezi tarafından Saksonya'daki erken bir Neolitik mezar buluntuları üzerinde yürütülen bir genetik analiz -Anhalt,

2-++2.Dünya Savaşı'ndan birkaç on yıl sonra Türklerin Almanya'ya göç etmediği artık doğrulandı. Alman devlet haber ajansı dpa'ya göre, uluslararası ekibin araştırma sonuçları "ilk Türklerin de 8 bin yıl önce Neolitik devrimle göç ettiğini" kanıtlıyor.

3-Türkiye'den yaklaşık 6000 yıl önce Almanya'yı fetheden ilgililerin muhteşem bir başarısı. Bu ancak bilim adamlarının Saksonya-Anhalt'ta Derenburg yakınlarında bulunan ölü insanlardan eski DNA'ları çıkardıkları için kanıtlanabildi.

Derenburg kalesi

4-Bu erken Lineer Çömlekçilik Kültürü çiftçi topluluğunun genetik profili, bugün Orta Doğu'da yaşayan insanlarla güçlü bir benzerlik taşıyor. Öte yandan, o zamanlar burada yaşayan göçebe popülasyonların genetik materyalinden önemli ölçüde farklıdır.

5-İlk Türkler geldiğinde ilk kiremitçilerin burada olduğu artık kesin. Atatürk'ün ülkeyi kurmasından bile binlerce yıl önce Türklerin var olduğu da açıktır.

6-Eski Bundesbanker Thilo Sarrazin tarafından icat edilen ve Alman uzman basını tarafından oybirliğiyle yalanlanan "Yahudi genlerinin" varlığına atıfta bulunulmaksızın, Lineer Çömlekçilik kültürlerinin sözde mitokondriyal haplotipleri, insanların genetik materyalinde +++

7-+++dokuzda tespit edilebildi. Avrasya'da 36 bölge. Derenburg çiftçileri, üç Orta Avrupalı ve Türkiye, Suriye, Irak ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerindeki dört nüfusla yakından ilişkilidir.

Bir resim bin kelimeden daha fazlasını anlatır:

8-Kısacası: Derenburg'dan (Almanya) kırsal Lineer-Lineer Çömlekçilik kültürünün analiz edilen kemikleri, günümüz Orta Anadolu Türklerinin doğrudan torunlarıdır.

9-Bu çalışma, günümüz Türk nüfusunun kısmen Orta Asya'dan gelen göçmenlerin soyundan geldiği ve kısmen de Anadolu'nun yerli halkının temelini oluşturduğu noktasında kesinlikle haklıdır.

10-O zamanlar, Proto-Türkler insanlık tarihindeki en büyük ekonomik karışıklığı yarattılar - Neolitik Devrim'in kökenleri, bugün Avrupa'ya göç dalgaları gerçekleştiren tüm Avrupalıların kurucu babalarına ev sahipliği yapan bir bölge olan bugünün Türkiye'sine dayanıyor.

Türkiye’nin İşgali Türkiye’nin İşgali

11-Burada sadece bilimsel çalışmaları yayınladım. Buna göre araştırmacılar, çalışmalarının "ana sonucu" olarak, Türkiye'de sığır yetiştiriciliğinin evcilleştirildiği ve Lineer Çömlekçilik kültürlerinin Türkiye'den geldiği, ++

12-+++aynı zamanda esasen Orta Avrupalıların da bu "Proto-Türk çiftçilerinin" soyundan geldiği sonucuna varıyorlar.

13-Yunanlılar çoğunlukla Türkiye'den Lineer Pottery kültürünün torunlarıdır. 2000 yıl önce bile Yunanlıların kendilerini Türklerden daha fazla gösterecek bir şeyleri yoktu. Dünyanın en önemli arkeolojik buluntuları Türkiye'dedir.

14-12.000 yıllık ünlü Göbekli Tepe kutsal alanı, Orta Anadolu'daki Latmos Dağları'nın kaya çıkıntıları altındaki en eski insan düğün görüntüleri veya Hatti/ Hitit başkenti Hattuşa harabeleri. İnsanlık tarihinin en efsanevi şehri olan güzel memleketim Truva'yı da unutmamak gerek..

15-Haberin linki : https://politikforen-hpf.net/showthread.php?103022-Die-Neolitische-Revolution-T%C3%BCrken-gr%C3%BCndeten-Sachsen-(Derenburg)&fbclid=IwAR2KU3nmg6vjIVm-o19bDWX1bG_qX2nZkWKhaWsLh6SFxbdonAP3UqypSmw

Selim Sarısoy ve Muzaffer Çiçek sayfasından alıntı.

Sn. Nursen Denizer’e teşekkürler.

Editör: Kerim Öztürk