“Dinü-devlet, mülkü-millet” şeklinde özetleyip ifade ettiğimiz dört ana kavram üstüne inşaa ettiğimiz düşünce dünyamız ve hayat yolculuğumuz cümle düşmanlarımızın endişeli sıkı takibi altında ciddi ablukalarla boğuşa boğuşa yol almaya devam etmektedir.

   Bu dört ana kutsalımızı bütün olarak sarsamayanlar onları birbirinden ayırarak çatıştırmak ve böylece yol almak stratejisini uygulayarak ilerlemeğe çalışmaktadır. 

   Dost düşman herkes çok iyi bilmelidir ki; ne dinimizden ne devletimizden ne milletimizden ne de vatanımızdan bizi hiç kimse soğutamaz, uzaklaştıramaz, hepsini birlikte aynı hassasiyetle yaşamaya, savunmaya, geliştirmeğe ve gelecek nesillere tertemiz teslim etmeğe azimliniz, kararlıyız, yeminliyiz. 

   Bazı sapık operasyonel yapıların din ve dindarlık adına öne çıkardıkları sapmalar ve aykırılıkları gerekçe göstererek, dine dindarlığa düşmanlık kuranlarla, “müslümanlar kardeştir” güzelliğinden hareketle milli şuurumuzu/Türklüğümüzü inkâr ve buradan da din/millet çatışması çıkarmaya çalışanlar aynı kuklacının iplerine bağlı piyonlardır. 

Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş… Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş…

   Biz Türk milletinin münevverleri, asrın idrakiyle muhtevasını kavradığımız yüce İslam dinimizi bütün saflığı sadeliği ve mükemmelliği ile hayatımızın merkezinde yaşayacak, yaşatacak ve savunmaya devam edeceğiz. 

   Türklüğümüzün bize yüklediği asalet ve mesuliyetlerin şuuru ile “insana hizmet hakka hizmettir” diyerek, Türk milletini/Türklüğümüzü bütün değer ve muhtevasıyla beraber yaşatacak, tarih boyunca hep olduğu gibi bütün Türklerin, müslümanların ve mazlum milletlerin insanca yaşaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.


Hasan Külünk

Editör: Kerim Öztürk