MHP’nin AKP raporu ortaya çıktı! MHP’nin AKP raporu ortaya çıktı!

Aşırı aktif ego (ben, benlik) çalışmalarımızı baltalayabilir. Şişik ego, büyüklük hastalığıdır. Bizi yanlış yönlere götürebilir. Bu sebeple sağlıklı bir egoya sahip olmak ve değerimizin bilincinde olmamız çok önemlidir. Çoğu zaman insanlarla çalışırken karşımıza en büyük engel olarak ego çıkıyor.
Ego problemi olan pek çok insan böyle bir sorunu olduğunun farkında bile olmuyor. Ego bilgi ve farkındalıkla ters orantılıdır. Farkındalığımız ve bilgimiz arttıkça ego küçülüyor.
İşte sağlıklı bir egoya sahip olduğumuzu veya olmadığımızı gösteren birkaç ipucu.
• Sağlıklı bir egoya sahip kimse, insanlara bir şeyler vermeyi sever. Doğal olarak takdir edilmekten ve etmekten hoşlanır. Başka insanlar takdir edildiği zaman gizli gizli üzülmez.
• Aktif bir ego dinlemeyi ve öğrenmeyi engeller. Büyük hedeflere ulaşmak isteyen egosunu aşarak herkesten bir şeyler öğrenmeye istekli olur.
• Kendinden sıkça bahsetmek sağlıksız bir egonun belirtisidir. Konuşmaktan çok dinlemek egoyu doğru yolda tutar.
• Sağlıksız egolar sağlıklılara göre daha çok eleştirici ve tahlil edici olurlar. Sağlıksız egolu kişiler başkalarındaki kusurları görür ve genellikle bu kusurları konuşurlar. Başka insanları küçük düşürmeye çalışmak en büyük ego yanlışıdır.
• Ego sorunu olan kimseler, yapıcı geri bildirimlere karşı çıkarlar. Başkalarının görüşlerinden faydalanmak isteyen egosunu kontrol altına almalı.
• En büyük ego sorunu ahlak kurallarına saygı gösterilmediği zaman ortaya çıkar. Hile yapan, başkalarının hakkını çiğneyen ve dünyayı kendisi için yaratıldığını düşünen kimse alçak gönüllülüğü bırakıp egosunun emrine giren kimsedir.
• Egoya önem veren kişiler iç referanslıdır. Ego sebebiyle yoldan çıkmış bu kimseler sürekli başkalarından onay beklerler. Bu süreçte enerjilerinin çoğunu kendilerini önemsemeye harcarlar.
Sağlıklı egosu olan insanlar, hayata olumlu bakar ve yapıcı yaklaşırlar. Gerçekçi iyimserdirler. İç dünyalarını ve kendilerini saklama ihtiyacı duymazlar. Kendileriyle ve dış dünyayla barışık olurlar.
Etrafınızdaki insanları gözlemlerseniz zamanlarının %95’ini kendi fikirlerini savunmakta geçirdiklerini görürsünüz. Bu kimseler kendilerine aşırı değer yükleyerek dünyada olup bitenden genellikle habersiz olurlar. Aynı zamanda şu anla mücadele içindedirler.
Unutmamak gerekir ki şu anla mücadele eden tüm evrenle mücadele ediyor demektir. Ego uğruna para ve başarı kazanmaya çalışan kişi gerçek mutluluğun o anda tadını çıkaramaz.

Kaynaklar:
Dexter Yager ve Ron Ball, Dinamik İnsan İlişkileri, Beyaz Yayınları, İstanbul, 2002.
Deapak, Chopra, Başarının 7 Spiritüel Yasası, Çev. Dilek Öner, Pozitif yayınları, İstanbul, 2011.
Zülfikar Özkan, Beynin Mutluluğa Ayarlanması, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2021, s. 83.

Zülfikaf Özkan

Editör: Kerim Öztürk