Ne binlerce yıllık Türk tarihinde, ne Osmanlı devrinde, ne de sıfatını taşımakla gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti çerçevesi içinde Türkler; hiçbir millete soykırım veya asimilasyon politikası gütmemiştir. Çünkü Türklerin genlerinde soykırımla ilgili hiçbir program mevcut değildir. Biz Türklerin tarihi boyunca insanlık adına utanılacak hiçbir eylemi yoktur.

*

Dikkatli okuyun tam 5 sene önce yazmışım! Dikkatli okuyun tam 5 sene önce yazmışım!

Yüz yıldır üzerimize atılmak istenen Ermeni Soykırımı iddiasının da dün olduğu gibi bugün de hiçbir gerçekçi yanı bulunmamaktadır.
*

Tarihin hakiki kaynaklarına bakıldığında görülecektir ki, Ermeniler dün olduğu gibi bugün de hadsiz, haksız ve içi boş iddialarına devam etmekte, dünya genelindeki küçük bir azınlık, kendilerinin de öncü devleti olan Osmanlı İmparatorluğuna ve Türk Devletine iftira atmaktadır.
*

Açmış olduğumuz arşivlerimizle, Türk - Ermeni ilişkilerini ve tarihi gerçekleri tartışmaya çağıran bilim adamlarımıza hiçbir şekilde tahammül edemeyen, yan yana gelmekten kaçınan sözde Ermeni savunucuları ve de Batı’lılar, yalanları ile dünya parlamentolarını kandırmanın peşindedir.
*

Özellikle 20. YY başlarında Rus, İngiliz ve Fransızların kışkırtmasıyla silahlanarak, kendilerini bin yıldır himaye eden Osmanlı devleti içinde ayrı devlet kurmaya kalkan, Doğu Anadolu’nun pek çok yerinde ve Azerbaycan’da binlerce masum Türk’ü acımasızca katleden, insanlarımızı camilere, samanlıklara doldurup diri diri yakan bu caniler insanlık suçunun en büyüğünü işlemişlerdir.
*

1.Dünya Savaşı günlerinde Anadolu’da Amerika’nın çıkarlarını savunmak için bulunan General Harbord ve Alman Mareşal Shellendorf’un raporları, Rus yarbay Tuverdoklebof ve Fransız yazar Pierre Liautey’in kitapları, Ermenistan’ın ilk Başbakanı Kaçaznuni’nin kongre bildirisi Ermeni suçlarını günü gününe ortaya koymaktadır. 
*
Yakın tarihte ise; Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Şükrü Server Aya, Guenter Lewy, Michael Gunter, Edvard Ericson, Stanfort Shaw ve ABD başkanlarından Reagan’ın hukuk danışmanı Buruce Fein gibi bilim adamları ve tarihçilerin belirttiğine göre Ermeniler 1915 öncesi ve kurtuluş savaşı günlerimize kadar 2,5 milyon Türk ve Müslümanı katletmiştir. 
*
Kazım Karabekir Paşa’nın hatıraları ise Ermeni vahşetini tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır.
*

Kendi tarihçilerinin ve Ermeni milletvekili Bugos Nubar Paşa’nın (Osmanlı Paşası) ifadelerine göre Ermenilerin 1. Dünya Savaşı günlerinde hastalık, göç ve savaş nedeni ile tüm kayıpları üç yüz bin kişidir. 
*
Her harekette Ruslar Anadolu ve İran’daki Ermenilerin büyük bir kısmını Karabağ ve bugünkü Ermenistan topraklarına yerleştirmişlerdir. 1914 sayımında Türk topraklarında yaşayan tüm Ermeni nüfusu 1.200 000 kişidir.
*

Tüm vahşeti ve acımasızlığı ile insanlık dışı Ermeni davranışlarının en belirgin örneği Hocalı soykırımıdır. Bu vahşet, önümüzde halen tazeliğini korumakta ve 1 milyon Azerbaycan Türkünün yerenden yurdundan edilmesi ise gerçek tehcirdir.
*
Ermenilerin sözde soykırım iftiraları onların hayat iksiri haline gelmiştir. Bu yalanlarla Amerika’da ve Avrupa’da dayanışma içine girerek, kendilerini dünyada asimilasyondan korumaktadırlar.
*
Türkiye’de halen binlerce Ermeni özgürce ve bizlerle kardeşçe yaşamaktadırlar. Türk’ün hoşgörüsü sayesinde ekmeğimiz onlarla paylaşılmaktadır. Bundan daha güzel ne olabilir? 
*
Ermenistan ve Türkiye Ermenileri, diasporalarının sözlerine aldırmadan Türkiye Cumhuriyeti Devletini vatan bilerek, sahiplenmelidir. 
*
Türkiye ve Azerbaycan dostluğu ise, Ermenistan’ın varoluşu için son derece önemlidir. 

Prof. Dr. İbrahim Öztek 

Editör: Kerim Öztürk