Milliyetçiler neden iktidar olamaz? Milliyetçiler neden iktidar olamaz?

99 Yıl önce vatanımız dört bir yandan emperyalıst ordular tarafından iş gal edilmişti.Saray sevri imzalamış teslim olmuştu. Ülke yıkılmış, Türk Milleti yenilmişti. 19 mayısta İstanbuldan bir Bozkurt gece yarısı bir avuç arkadaşıyla yola çıktı, Kara denizin hırçın dalgalarını aşti,Samsuna çıktı,Amasyada tamimi yayınladı,misaki milliyi ilan etti,yıldırım hızıyla Tokatın Çamlıbel geçidiini aştı beklenmedik bir anda Sivasa girdi Sarayın işbirlikçi hainlerinin kendine karşı hazırladıkları darbeyi yerle bir etti,Yolunu Tarih boyunca sınır boylarında Düşman istilalarına karşı kadın çoluk çocuk genç ihtiyar askerinin yanında cepheye koşmuş, top yekun direnmiş kahramanlık vatanseverlik ruhunun eşsiz temsilcısı  hür bağımsız yaşamanın bedelini ödemiş,  Dadaşlar diyari Erzuruma yönelmiş. karlı dağları aşmış tehlikeli boğazları geçmiş,  Erzuruma ulaşmış,Askerlikten istifa etmiş,
 Milletin bir ferdi olarak ,kongreye katılmış Başkan olmuş. istiklal savaşını başlatmıştır.B u kongrede Türk Milletinin asla unutmaması gereken şu kararları almıştır.
1-VATAN BİR BÜTÜNDÜR BÖLÜNEMEZ.
2-MİLLET HER TÜRLÜ YABANCI İŞGALE VE MÜDAHALESİNE KARŞI TOP YEKUN KENDİSİNİ SAAVUNACAKTIR VE DİRENECEKTİR.
3 MİLLİ GÜCÜ KULLANMAK VE MİLLİ İRADEYİ HAKİM KILMAK TEMEL İLKEDİR.
4 MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ.
Bu ilke ve esaslar bu günde bizim  vazgeçilmez rehberimizdi.
Erzurum kongresinin 99 yılı Türk Milletine Kutlu olsun
 Başta Gazi mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kongreye katılan üyeleri rahmetle minnetle anıyoruz. Mekanları Cennet Olsun.

Editör: Kerim Öztürk