Yüce Türk milleti ve asil çocuklarına Yüce Türk milleti ve asil çocuklarına

EY TÜRK EVLADI..!
Yüz Yıllar Boyunca;
Milletinin ticaretini de!
Milletinin sanatını da!
Ellerine emanet ettiğin de sanki yetmezmiş gibi 19.yüzyılın sonuna kadar;
22 Bakan!
33 Milletvekili!
7 Büyükelçi!
11 Konsolos!
29 Paşa!
11 Profesör!
Sıfatları, payeleri ve makamları da vererek Türk’ün devletini adeta Ermeni’ye idare ettirdiğin de sanki de yine de yetmezmiş gibi, Ermeninin adının önüne bir de millet-i sadıka (sadık millet) payesi ekleyerek Ermeni’yi nasıl onurlandırdığını!..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Türk de, Türk’ün devleti de zayıflayınca;
Ermeni’nin 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden (93 harbi) itibaren yeni efendisi Rus başta olmak üzere diğer Ehl-i salip efendilerinin yanında ve safında yer tutup ta, bin yıllık kadim efendisi Türk’ü kalleşçe arkadan vurmaya başladığını!..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Ermeni’nin;
1887 yılında Cenevre de kurarak Hınçak (Çan sesi) adını verdiği!
“Türk’ü ya da Kürdü her zaman öldür" düsturunun üzerine bina ederek 1890 da Tiflis de kurduğu ve Taşnaksutyun adını verdiği!
Şeytani ve cani örgütlerinin de, diğer şeytani ve cani örgütlerinin de;
Türk’ün de!
Türk milletinin de!
Türk devletinin de!
Ezeli ve ebedi düşmanı olduğunu !..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Ermeni’nin;
Bin yıldır ekmeğini yediği Türk’ün bir milyonunu şehit ederek adeta Türk’ü soykırıma tutan!
Günümüze kadar binlerce Türk liderini ve kanat önderini kalleşçe şehit eden!
Hınçak, Taşnaksutyun ve diğer şeytani Ermeni örgütlerinin Türk’e ihanet ve kin ile dolu şeytani, kalleş ve cani ruhunun Ermeni de hiç değişmeden sonsuza kadar yaşayacağını da!..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Ermeni’nin;
1895 yılından beri başta Rus ve İngiliz efendileri olmak üzere tüm Ehl-i salip efendilerini Türk’ün üzerine salıp, saldırttığı yetmezmiş gibi, sözde Paris barış konferansında (Serv) sözde büyük Ermenistanın kurulması için 26 Şubat 1919 tarihinde efendilerine sunduğu muhtıra ile..!
Türk’ün Erzurum’unu!
Türk’ün Bitlis’ini!
Türk’ün Van’ını!
Türk’ün Sivas’ını!
Türk’ün Harput’unu (Elazığ)!
Türk’ün Diyarbekir’ini!
Türk’ün Trabzon’unu!
Türk’ün Kars’ını!
Türk’ün Maraş’ını!
Türk’ün Kozan’ını!
Türk’ün Cebel-i Bereket’ini (Osmaniye)!
Türk’ün Adana’sını!
Türk’ün Antakya’sını!
İstemesi yetmezmiş gibi bir de üstüne 19 Milyar Frank tazminat ta istediğini, günümüz itibariyle bu isteklerinden vazgeçmediğini, bu ve benzeri isteklerinden sonsuza kadar vazgeçmeyeceğini de!..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Ermeni’nin;
Türk Devletinin o zaman ki başı olan ikinci Abdulhamit Han’ı Yahudi yoldaşları ile birlikte “Kızıl Sultan” diye yaftalayarak aşağıladığı yetmezmiş gibi, ona bir de bombalı suikast yaparak efendisi Türk milletine karşı ne kadar cüretkar olduğunu da!..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Ermeni’nin;
Birinci cihan harbinde hem Rus’un, hem İngiliz’in yanında ve safında olarak Türk milletini de, Türk’ün ordusunu da hem içeride, hem de dışarıda arkadan kalleşçe, zalimce ve, canice vuran ne hain bir millet de olduğunu da!..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Ermeni’nin;
2 Mayıs 1915 tarihide ki Van ve çevresinde çıkarttığı son ihanet isyanına kadar, sözde Ermeni devletini kuracağını ilan ettiği Kafkaslarda ki ve Anadolu da ki ezeli ve ebedi Türk yurtlarında bir milyondan fazla soydaşını ve dindaşını soykırıma tutarak şehit eden Ermeni’ye karşı;
Türk milletinin can ve mal güvenliğini sağlamak adına!
Türk ordusunun cephe gerisinin emniyetini sağlamak adına!
Ermenilerin meskun oldukları mevcut yerlerinin değiştirilmesinin gerekliliği artık elzem hale gelmiştir kutlu talebi ile 2 Mayıs 1915 tarihinde Dahiliye Nazırın TALAT Paşa’na başvuruda bulunan Devlet Büyüğünün Başkomutan Vekilin ENVER Paşan olduğunu da!..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Başkomutan vekilin Enver Paşanın kutlu talebinin tüm siyasi sorumluluğunu 9 Mayıs 1915 tarihinde yiğitçe üzerine de alarak, şeytani ve cani Ermeni örgütlerinin eli kanlı canileri ile her zeminde işbirliği de yapan Ermenileri;
Türk milletine de!
Türk ordusuna da!
Tehdit ve tehlike oluşturamayacakları o gün ki ülkemiz topraklarının başka yerlerine naklettirerek, yani hainlerin ve eli kanlı canilerin işbirlikçilerinin yerlerini değiştirerek (Techir)!
Yani;
ENVER PAŞA’NIN kutlu talebinin kutlu gereğini yerine getirerek;
Türk milletini soykırımdan!
Ebedi Türk vatanı Anadolu kıtasının yarısını da sözde büyük Ermenistan olmaktan!
Kurtaranın Dahiliye Nazırın TALAT PAŞAN olduğunu da!..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Birinci cihan harbi biter bitmez 31 Aralık 1918 tarihinde Techir’e tabi tutulan Ermenilerden isteyenlerin tekrar eski ikamet yerlerine dönmelerine izin veren dönüş kararnamesini çıkartan Türk’ün affediciliğini de, büyüklüğünü de!..
BİL DE..!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Hain Damat Ferit’in Mondros mütarekesi ile birlikte İngiliz efendisine yaranabilmek için Techir suçluları olarak ilan ettirip te 10 Nisan 1919 günü Beyazıt meydanında idam sehpasına çıkartarak astırdığı!
Asılmadan öncesi son sözü;
“Çocuklarımı asil Türk milletine emanet ediyorum eminim bu kahraman millet gereğini yapacaktır.”
Olan!
Milletinin eli öpülesi alp evlatlarından;
Boğazlayan Kaymakamın!
Mübarek şehidin!
Milli kahramanın!
MEHMET KEMAL Bey’ini de!..
Yine;
İngilize yaranabilmek adına aynı şekilde astırılan Urfa Mutasarrıfın, mübarek şehidin ve milli kahramanın!
MEHMET NUSRET Bey’ini de!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
12 Haziran 1913 den 3 Şubat 1917 tarihine kadar devletinin sadrazamlığını yapmış olan;
Büyük devlet adamın!
Techir kanununu imzalayan sadrazamın!
Mustafa Kemal ve istiklal harbi savunucun!
Mehmet Said Halim Paşanı;
Hain Damat Ferit’in 10 Mart 1919 da tutuklatıp İngilize teslim ederek sürgüne göndertmesini!
sürgünde bulunduğu Roma da;
Büyük Millet Meclisi ordularına silah ve mühimmat temin edebilmenin gayreti ve fedakarlığı ile yiğitçe çırpınırken, taammüden ve göz göre göre 05 Aralık 1921 de Taşnakcı cani Arvaşir Şırakyan’a şehit ettirilen Sadrazamın şehit SAİD HALİM Paşanı da!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Berlin de sürgün de yaşarken kirasını dahi zorlanarak ödeyebildiği mütevazi evinin sokağında taammüden ve göz göre göre de 15 Mart 1921 de Taşnakcı cani Solomon Teilirian‘a şehit ettirilen!
Şehadet şerbeti içtiği haberi Ankara’ya ulaştığında gözyaşlarını tutamayan ATATÜRKÜN;
“Vatan büyük bir evladını inkılap büyük bir teşkilatçısını kaybetti!” Dediği!
Sadrazamın şehit MEHMET TALAT Paşanı da!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
7 Haziran 1920 de Tiflis de sokak ortasında Yervand Unciyan canisine şehit ettirilen Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanın FETELİ HAN HOYLU Bey’ini de!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
18 Temmuz 1921 de İstanbul da Pera Palas otelinin önünde Misak Torlakyan canisine şehit ettirilen Azerbaycan cumhuriyeti içişleri bakanın BEHBUD HAN CEVANŞİR Bey’ini de..!
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
17 Nisan 1922 de Berlin de taammüden ve göz göre göre de cani Aram Yerkanyan’a şehit ettirilen Teşkilatı Mahsusa nın (MİT) hem kurucusu hem de başı olan Alp evladın şehidin Dr. BAHADDİN ŞAKİR Bey’ini de!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
22 Temmuz 1922 de Tiflis’te Kerekin Lalayan ve Sergo Vartaryan adlı caniler sürüsüne şehit ettirilen;
Bahriye nazırın ve dördüncü ordu komutanın!
Suriye genel valin ve kalleş Arap ihanetini cezalandırıcın!
CEMAL Paşanı da!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
4 Ağustos 1922 de Türk’ün Buhara’sının kutlu Pamir dağının eteklerinde;
Türk’ü de, ata yurdu da kızıl Rus esaretinden kurtarmak için!
Anadolu kıtasında kurtuluş savaşı verenleri doğu cephesinde biraz da olsun rahatlatmak için!
O kurban bayramının ikinci gününde;
O yağız atının üstünde tek kişilik bir ordu gibi kızıl Rus’a yalın kılıç da dalar iken!
Karabağlı Ermeni cani Hakop Melkumyan’a şehit ettirilen!..
O Kurban Bayramında..!
Türkistan’a da!
Turan’a da!
Kutlu Kurban Olan!..
Eski Harbiye Nazırın!
Eski Başkumandan Vekilin!
TÜRKİSTAN SEVDALIN!
TURAN AŞIĞIN!
ENVER PAŞANI DA!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Börtecinen, Başbuğun Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜNE dahi Ermeni’nin suikast teşebbüsü içinde de bulunduğunu da!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Lozan barış görüşmelerinde ki temsilcin İsmet Paşana da Ermeni’nin suikast teşebbüsü içinde de bulunduğunu da!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Büyük Atatürk’ünün talimatıyla Türk’ün meclisinin senin adına;
25 Aralık 1921 tarihinde Urfa eski mutasarrıfın şehit Mehmet Nusret Bey’ini de!
14 Ekim 1922 tarihinde Boğazlayan eski kaymakamın Mehmet Kemal Bey’ini de!
Milli kahramanların olarak ilan ettiğini de!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Büyük Atatürk’ünün talimatıyla Türk’ün meclisinin 27 Haziran 1926 tarihinde senin adına şehitlerin;
Talat paşanın, Cemal paşanın, Said Halim paşanın, Dr. Bahattin Şakir Beyinin ailelerinden veya aile yakınlarından 21 kişiye!
Mehmet Nusret Beyin ve Mehmet Kemal Beyin ailesinden veya aile yakınlarından 20 kişiye!
Şehit maaşı bağlayarak, Türk milletinin kendisine hizmet eden evlatlarını da, onların yakınlarını da asla unutmadığını da!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Ermeni’nin;
1991 yılın da Can Azerbaycan toprağının beşte birini işgal ederek bir milyon Türk’ü vatanından sürmesi de sanki yetmezmiş gibi de!
Ezelden beri Türk yurdu olan Karabağ’ın HOCALI Kasabasını 366. Rus motorize alayının destek ve himayesinde kuşatarak tıpkı 1915 yılı öncesinde Anadolu’da cani eli kanlı katil dedelerinin yaptığı gibi de!
Yine efendisi Rus’un gözetiminde 1992 yılının 25 Şubat’ını  26 Şubat’a  bağlayan uğursuz gece de cani eli kanlı katil dedelerinin mesleği olan soykırımı merhametsizce yeniden icra ederek, çocuk, yaşlı, hasta ve kadın demeden de Türk’ü yeniden bir defa daha soykırıma tabii tuttuğunu da!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Ermeni’nin;
Hınçak ve Taşnaksutyun’un yeni ruh ikizi olan ve adına da Asala dedikleri cani örgütleri ile1915 yılında ki soykırımlarına kaldıkları yerden yeniden başlayarak “TALAT’IN ÇOCUKLARI” dedikleri yiğit diplomatlarından;
27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosun Mehmet Baydar Bey’in İle Konsolos Yardımcın
Bahadır Demir Bey’ini şehit ederek Türk katliamına da, Türk  soykırımına da yeniden başladığını da..!
4 Temmuz 1994 tarihinde en son şehit ettikleri Atina büyükelçilik Müsteşarın Ömer Haluk Sipahioğlu Bey’ine kadar tam kırk sekiz yiğit “TALAT’IN ÇOCUĞU” Türk evladını daha şehit ederek, Türk katliamını da, Türk soykırımını da acımasızca sürdürdüğünü de!
İşte;
O cani Ermeninin o cani ve eli kanlı Asalasını da!
O cani Asalayı cehennemin ta da dibine de gönderen Alp’lerini de!
O Alp’lerin serdarlarından birisi de olan ABDULLAH ÇATLI’NI DA!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Tıpkı dedeleri gibi Türk’ün ekmeğinin tuzunu da, tuzunun hatırını da bilmez olan Hırant Dink gibi Türk düşmanı birisini birilerine de öldürterek..!
Şeytani akılları ile de Türk milletini yeniden zan altına sokarak Ermeni’nin Türk’e karşı kirli, kanlı ve kara intikam defterlerini yeniden de açmaya çalışanların uyguladıkları bu haince planlarından istifade ile de;
İçimizdeki işbirlikçi hainlerin de!
İçimizdeki gafillerin de!
Günlerce “Hepimiz Ermeni’yiz” salyalı kuduz çığlıkları atarak Türk’e kin kustuğunu da!..
BİL DE..!
Hain işbirlikçileri de!
İşbirlikçi torunlarını da!
Ermeni’yi de!
24 Nisan 1915’i de!
ASLA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Öyleyse;
Her Yılın Nisan Ayının 24.Günü Geldiğinde!
İlk Önce;
TİTRE VE KENDİNE DÖN!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Titre ve kendine dön de;
Senin unuttuklarını da!
Sana unutturulanları da!
YENİDEN HATIRLA DA YENİDEN BİL!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Yeniden hatırla da yeniden bil de;
Ermenin’de!
Ermeninin değişmez ağababaları Haçlı emperyalist;
İngiliz’in de!
Rus’un da!
Fransız’ın da!
Alman’ın da!
ABD’nin de!
Haçlı emperyalizmin içimizden satın alarak içimize saldığı hain işbirlikçilerinin de!
Türk’e yaptıkları tüm kötülüklerini de;
BİR DAHA ASLA DA UNUTMA!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Sana yapılan tüm kötülükleri sen asla unutma ki;
Soyun da boyun da unutmasın!
Soyun da boyun da bugün de, yarın da unutmasın ki;
ANADOLUNUN YARISI ERMENİN OLUP ERMENİSTAN DA OLMASIN!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Milletini de devletini de var kılmak için serden geçen o kutlu liderlerini de, o kutlu Alp’lerini de artık iyice öğren ve tanı!
İyice öğrendiğin ve tanıdığın o kutlu liderlerini de, o kutlu Alp’lerini de hem soyuna, hem de boyuna artık iyice öğret ve tanıt!
Sana o kutlu liderlerini de, o kutlu Alp’lerini de hep unutturanları da artık iyi tanı ve onları hiç mi hiç af etme!
Ki;
ŞEHİT LİDERLERİNİN İLE ŞEHİT VE GAZİ ALP’LERİNİN MÜBAREK RUHLARI DA ARTIK SENDEN DE RAZI OLUSUN!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
O mübarek ruhlar senden razı olsun ki!
TÜRK’ÜN OCAĞI DA EBEDEN TÜTMEYE DE DEVAM ETSİN!..
 
EY TÜRK EVLADI..!
Türk’ün ocağı ebeden tütsün ki;
Günündeki liderlerin ve Alp’lerin de, atideki liderlerin ve Alp’lerin de soykırımcı cani Ermenin de, Ermeninin ağababası emperyalist  Ehl-i Salip güruhunun da!
UYKULARINI KAÇIRMAYA DA DEVAM ETSİN!..
 
Ermeni’ye de, Ermeni’nin ağababaları Ehl-i Salip güruhuna da er meydanını dar eden dünün o kutlu liderlerine de, dünün o kutlu Alp’lerine de;
Sonsuz minnet!
Sonsuz şükran!
Sonsuz rahmet olsun.
Ermeni’ye de, Ermeni’nin ağababaları Ehl-i Salip güruhuna da günümüzün er meydanını dar eden kutlu liderlere de, kutlu Alp’lere de!
Ermeni’ye de, Ermeni’nin ağababaları Ehl-i Salip güruhuna da yarının er meydanını dar edecek olan geleceğin kutlu liderlerine de, kutlu Alp’lerine de!
SELAM OLSUN.
 
TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN.
                   
Hulusi ÜTEBAY

Editör: Kerim Öztürk