İstanbul içerisinde alayı ile gezintiye çıkan Fatih, Ayasofya önlerine geldiğinde derinlerden bir inilti sesi duyar...

Yanındakilere talimat vererek derhal bu sesin sahibini bulunup huzuruna getirilmesini emreder...

İsrail’in kendini savunma hakkı bu mu? İsrail’in kendini savunma hakkı bu mu?

Sesin sahibi bulunur ve Fatih'in huzuruna çıkartılır.

Saçı sakalı birbirine karışmış, pejmürde halde bir keşiş Aminas zindandan çıkarılarak getirilmiştir...

Fatih keşişe sorar; "Niçin hapsedildiniz?''

Keşiş,

"Kuşatma hazırlıkları sırasında Bizans imparatoru Konstantin beni çağırıp;

''İstanbul'u Türklerin alıp alamayacağını söylemem için remil atmamı söyledi... Remilde İstanbul'un Türklerin eline geçeceğini söylemem üzerine Konstantin kızarak beni zindana attırdı" der...

Bunun üzerine Fatih; İstanbul'un Türklerin elinden çıkıp çıkmayacağına dair remil atmasını ve doğruyu söylerse mükafatlandıracağını söyler.

Keşiş remil atar ve şöyle der;

''İstanbul Türklerin elinden harp ve darp ile çıkmayacak, ancak öyle bir zaman gelecek ki elinizdeki emlâk ve arazi satılacak bu suretle İstanbul Türk malı olmaktan çıkacak...''

Bu sözler üzerine Fatih ellerini havaya kaldırarak;

''Fethettiğim yerleri ecnebilere satanlar ''Allah'ın gazabına uğrasınlar...'' der."