Aydınlar Ocağından Gerekli Yerlere Açık Dilekçe! Aydınlar Ocağından Gerekli Yerlere Açık Dilekçe!

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Trabzonspor forması ve 'Ekümenik' tabiriyle karşılanmasına bir tepki de Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM)’dan geldi.

RUBASAM’dan yapılan tepki mesajında: 

"Fener Rum Piskoposuna “EKÜMENİKLİK” ATFEDEN ŞUURSUZ ZİHNİYETİ KINIYORUZ !!!
Fatih Sultan Mehmed Han'ın, Pontus Rum Devletini yıkarak, Trabzon’u Türk hakimiyetine kattığı 15 Ağustos 1461 tarihinin yıldönümü olan günde şehre gelen Fener Rum Piskoposuna  antlaşmalara ve kanunlara  aykırı olarak, üzerinde  “Ekümenik Patrik” yazılı Trabzonspor formasını hediye eden, Efkan Başkan adlı şahıs ile bu şuursuz zihniyeti ve böyle tarihi önemi olan bir günde ayin yapma izni verilmesini KINIYORUZ" denildi.


bartholomeos-trabzonspor-forması

Editör: Kerim Öztürk