Atatürk “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözü ile Türk milliyetçiliğine daha kapsayıcı geniş bir alan, şeref gurur duyduğumuz Allah’a şükür ettiğimiz ırkımızdan öte geniş bir aidiyet, eşit yurttaşlık alanı milli kimlik tanımı getirmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehit ve gazilerimiz nur içinde yatsınlar. Buna rağmen emperyalist etnik ırkçı, fitne hiç dur durak bilmiyor.

Ayrılık, bölücülük ateşini yakanlara kuru odun olmak isteyenler alet olanlar yeniden iş başındadır.

Türk milleti etnisite inanç ayırımı yapmayan binlerce yılda oluşan millet, devlet geleneklerini ihanetlere rağmen sürdürüyor.

Hiç bir millete inanca etnisiteye düşman değiliz.

Kaybettiğimiz topraklardaki halklar Türkün kıymetini ancak ihanet edip kazanımlarını yitirdikten sonra anladılar.

Heyhat ama o zaman iş işten geçmiş oluyor giden çok zor geri geliyor. İşte Kafkasya, Balkan, Orta Doğu, Filistin, Hicaz, Afrika Türkü mumla arıyor.

Bir cihan devletini çağı iyi okuyamamak devşirme ve dönmelerle etnik ve azınlık fitnesi ile kaybettik.

Atatürk ve silah arkadaşları kelle koltukta mucizeye benzer bir mücadele ile Kurtuluş Savaşını vererek Türk milleti tarihi yeniden yazdı.

Dünyadaki tüm mazlumlara kurtuluş modeli oldu. Ölümsüz zafer kodları hediye etti. Mazlum

Orta Doğu halkları başta Osmanlı Hinterlandındaki ülkeler başlarındaki emperyalist kuklalar halklarına kan ağlatıyor.

Özetle Türkü arayanlara yenileri eklenmesin. Osmanlı milyonlarca kilometre kare vatan topraklarını kaybetti.

Dünyada her mazlum Türkü mumla arıyor.

T.C Devleti vatanını bedeli ne olursa olsun kaybetmeyeceğiz şehit kanları ile sulanan vatan toprakları taş kaya olup dile gelip diklenecek emperyalist yeni maskeli işgali durduracağız.

Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş… Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş…

Bu kutlu görev başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere ceddimize namus ve şeref borcumuzdur. Biline…..  

Sabri Şenel – 07.09.2022 / İstanbul

Editör: Kerim Öztürk