BU TÜRK İSLAM MÜHRÜ 
DÜNYADA BİR İLK 
VE TÜRK'E HAS MODELDİR!

Dünyanın hiç bir yerinde rastlanmayan Gümüşhane Kadırga yaylasındaki açık hava Camisi, Türk milletinin Doğu Karadeniz’de yaşayan yiğitliğin ve adamlığın numunesi Çepni Türkleri ile dağların zirvesine vurduğu Türk İslam mührüdür. 

Bu aynı zamanda “Yeryüzü Müminlerin mescididir” ilahi gerçeğinin tescili, ebedi ilanı ve Türk Cami mimarisi yorumudur. 

Bu mühür dünyada bir ilktir! İslam dünyası Selçuklu, Osmanlı ve TC ile ne kadar övünse azdır. Türk var oldukça yeryüzüne, uzaya ve diğer gezegenlere İslamın mührünü vurmaya devam edecektir. 

Türk'ün adından, sanından, şanından ve İslama hizmetinden dolayı, ancak din düşmanı zalimler korkar! Türk'ün ardından ancak zalimler atar. İslam'a düşman Türk, Türk'e düşman Müslüman olamaz! 

Son yıllarda TÜRK'e yapılan operasyon, cehalet, gaflet ve hatta ihanet ile aynı kapıya çıkarak Türk milletini çok üzmüştür. Türk'ün devleti dün Göktürk, Osmanlı ve Selçuklu, bugün TC dir 

Türk sadece ırkımızın adı değil, bu topraklarda yaşayan ve "Ne mutlu Türk'üm" deme şerefine haiz her insanımızın, kardeşimizin ve herkesin milli kimliğidir. 

İşte her sosyal kesimi birinci sınıf insan kabul edip bağrına basana Türk milliyetçisi denir. Ayırım yaparak etnik kimlik peşinde koşan, mikro ırkçı, kafatasçı, etçi, kemikçi ve bölücüdür. 

Türklük, kültürel aidiyet ve mensubiyetle ödüllendiren Atatürk’ün 20. ve 21. yüzyılda ve nihayet ebedi birlikte 
yaşama öngörüsü dehaca yorumudur. 

Milli kimliğini koruyamayan, asla dini kimliğini koruyamaz, 

Geçen yıl katıldığım Kadırga şenliklerinde, Türk geleneğinde ve Türk'ün adının anılmasında zorlanıldığını hissettim. Halbuki biz Türklüğümüzle övünür, Allah’a hamd ederiz. Hatta Türklük eşittir İslam... bunu dünyaya isbat eden tek milletiz. Elbette başka milletlerin de İslama hizmetini en onlar adına şeref sayar, takdirle karşılar ve baş tacı ederiz!

Sabri Şenel