BU VATANI NASIL VATAN YAPTIK..?

Kararsız olmayın,korkup yılmayın !
Biz bu yurdu vura vura kurtardık !
Zulmün karşısında sessiz kalmayın!
Zulme göğüs gere gere kurtardık..!

Dört bir yandan işgal olduğu günde,
Neler yaptığımız kayıtlı dünde ..!
Seferber olmuştuk Başbuğ en önde,
Engelleri yara yara kurtardık..!

Samsun'dan, Amasya, Sivas, Erzurum !
Kongreler toplandı görüldü durum.
Karar aldık; Ya İstiklal ya ölüm..!
İstikbali göre göre kurtardık..! 

Ankara'da Kızılca gün Toy'unda !
Seymenler yer aldı Gazi yanında!
Esarete yer yok Türk'ün kanında!
İstişare kura kura kurtardık..!

Doğudan batıya patladı volkan !
Melhame-i Kübra Sakarya alkan !
İmanımız oldu en güçlü kalkan,
Cephe,cephe dura dura kurtardık..!

Kadını,erkeği cepheye koştu,
Nice Koçyiğitler candan vazgeçti!
Türk! Özgürlük için yemin, ant içti, 
Vatana Can vere,vere kurtardık..!

Büyük Taarruzla kalktık kıyama !
Afyon mezar oldu kahpe Yunan'a !
Dumlupınar'dan taa İzmir'den yana,
Düşmanları süre süre kurtardık..!

İzmir dağlarında çiçek açarken,
Güneş orda zafer nuru saçarken!
Mağrur düşman önümüzde kaçarken,
Defterini düre,düre kurtardık..!

Kemal,Bozkurt gibi girdi İzmir'e !
O'nu görmek ömür katar ömüre !
Başbuğ selam saldı Emir Timur'a,
Yiğit Hakk'ın vere vere kurtardık..!

Yeşil Bursa yaslı, İstanbul darda,
Edirne kurtuluş bekliyor orda !
Artık Türkler değil İngiliz zorda,
Hesapları sora sora kurtardık..!

Antep,Maraş,Urfa,Kars ile Van'da,
Bayram sevinci var bütün Vatanda..!
Tapumuzu imzaladık Lozan 'da !
Yaramızı sara,sara kurtardık..!

İstanbul'da kurtulunca hürriyet!
Ankara'da kuruldu Cumhuriyet !
Yaşasın Milletim! Yaşasın Devlet !
Uğrunda can vere vere kurtardık..!

Bu vatan Türk hem Ebed hem ezeldir.
Türk'te Vatan,vatanda Türk güzeldir !
Bu memleket yalnız Türk 'e özeldir !
Bilincine vara vara kurtardık..!

Talat Ülker'den 'Nasihat' şiiri Talat Ülker'den 'Nasihat' şiiri

Binvar Kurbanoğlu
Sancaktepe/İstanbul
26 Ağustos 2022

Editör: Kerim Öztürk