Aşk tefsiri çok müşkül, kutsal bir kitaptır, gönül!

Akıl uğraşır ya muhal, lakin muhataptır gönül.

Vazifen vasıl olmaktır bu kitabın sırrına,

Bilgi dilin kilididir, sükût hoş hitaptır, gönül!

Millet Davası Büyük Değişim Stratejisi Kitabın Özeti Millet Davası Büyük Değişim Stratejisi Kitabın Özeti

Aşksız kişi insan olmaz, aşktır kulu eşref kılan,

Sakın gafil olma ki aşk, en büyük sevaptır, gönül!

Sorsalar ki nerden gelir, ey can, nereye gidersin?

İzaha ne hacet ki aşk, en güzel cevaptır, gönül!

Aşk varlığın çölünde su aramaktır ey teşne can!

Suyu kolay sunmaz canan, gördüğün seraptır, gönül!

Hal dilidir, ağyar bilmez, dost anlamaz bu derdi,

Şikâyet eylemek olmaz, tahammül adaptır, gönül!

Ehline malum ola ki, sohbettir yolun azığı,

Yol ehliysen, sana her dem, erenler ahbaptır, gönül!

Yıllar geçmez akçe midir ömrün sevda pazarında?

Bir ömre kaç hayat sığar, bu nasıl hesaptır, gönül!

Ol güzellin tecellisi aşikârdır mahlûkatta,

Kördür biri bin görenler, ötesi girdaptır, gönül!

Tecelliden gafil misin, bir surete müptelasın?

Aşk bir tene sığar mı hiç, bu nasıl nikaptır, gönül!

Yaymış zülfü yüzüne yar, nazar eyler düş mülküne

Ay bulutta seyran eyler, sanırsın mehtaptır, gönül!

Menzil cilveli bir dilber, bir görünür bir kaybolur

Bilinmez ki yol mu uzar, yolcu mu bitaptır, gönül!

(Bir Avuç Düş'ten)

Talat Ülker

Editör: Kerim Öztürk