Etnikleşme Dayatması Karşında Çözüm Ve Kurtuluş Milletleşme! Etnikleşme Dayatması Karşında Çözüm Ve Kurtuluş Milletleşme!

Bu yazının konusu Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku hakkındaki gerçeklerden oluşmaktadır.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz 2018 yılı Haziran ayında toplam borç stoku 969 milyar TL idi.

* En son Hazine tarafından açıklanan 2022 yılı ŞUBAT ayı itibariyle toplam borç stoku 2 Trilyon 948 milyar TL'ye çıktı.

* Bu borç stokunun %66,58'lik kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

* Toplam borç stokunun sadece %16'lık kısmı sabit faizli borçlardan oluşmakta olup, geri kalan %84'lük kısım döviz, altın ve enflasyona endesklenmiş değişken faizli borçlardan oluşmaktadır.

* 2018 yılında döviz cinsi ve altına endeksli borçlar %38 oranında iken, 2022 yılına kadar iç borçlanma da bile döviz ve altına endeksli borçlar artırılmıştır.

* Her yıl Maliye ve Hazine Bakanlığı bu borç stokuna bakarak ve yeni borçlanmaları da dikkate alarak BÜTÇE giderleri arasında o yıl ödenecek faizleri ödenek olarak ayırır. 

* Maliye ve Hazine Bakanlığı 2022 yılı bütçesine 240 milyar TL faiz ödeneği koymuş bulunmaktadır. Maliye'nin bir yıl önceki öngörüsü sadece %16'lık sabit faizli borçlar için tutar, döviz kuru, altın ve enflasyon endeksine bağlanmış bulunan değişken faizli diğer kısım borçlar için genellikle faiz ödeme öngörüleri tutmaz.

* Yukarıda verdiğimiz bilgiler İKTİDARIN günahlarını zaten ortaya koyuyor. Şimdi gelelim KAMU BORÇLARI ve FAİZLERİ hakkında MUHALEFETİN söylemlerine.

* Öncelikli olarak, muhalefetin bu kadar hesapsız borçlanmaya karşı itirazları haklı olmakla birlikte, çözüm anlamında hiç bir şey söylemedikleri gibi devamında yaptıkları muhalefet; "bu kadar faiz ödemesi yerine, şunlar şunlar yapılabilirdi" diye uzun bir listeyi TV ekranlarında döktürürler...

* Şimdi soralım mı? 

Hanımlar, beyler, sizler BÜTÇEYE konulmuş bulunan 240 milyarlık faiz ödemesi ( bana göre 2022 yılında bu ödenek 350-400 milyar TL arasında olacak) ile neler yapılabileceğine dair liste hazırlamadan önce, cevap verin bakalım; 2022 yılı sonunda yaklaşık 3,8 TRİLYON TL'ye ulaşacak olan bu BORÇ STOKUNU yok mu sayacaksınız da, borç faizleri yerine bu parayı hangi kesimlere dağıtacağınıza dâir millete ve seçmene gerçek olmayan vaatlerde bulunuyorsunuz ?

* 2023 yılında 3,8 TRİYON TL'lik borç stokunu dikkate aldığımızda, önümüzdeki yılın bütçesine de en az 500 milyar TL faiz ödeneği konulacağını sizin hatırınız için ihmal mi edelim? 

* Veya sözde ekonomi dâhilerinin, enflasyonu ihmal eden "nominal"  faiz ödeme rakamları üzerinden yıllara göre yapmış oldukları kıyaslamaları doğru mu sayalım ?

* İktidarın aklımızla alay eden açıklamaları veya milleti hafife alan beyanlarını kınadığımız gibi, bu devasa BORÇ STOKUNU yok sayan ve bu ödemeleri "yeni kaynak" diye sunan sizin vaatlerinizi nasıl ciddiye alacağız ? 

Sevgili okurlarımız; bu örnekten de görüldüğü üzere, iktidarı ve muhalefetiyle birlikte siyaset sınıfı popülizmden vazgeçmiyor, çıplak gerçekleri milletten saklıyor...

Rubil GÖKDEMİR
Demokratik Değişim Hareketi

Editör: Kerim Öztürk