Milli Kültür’den,  Milli Birliğe Milli Kültür’den, Milli Birliğe

Yusuf Halaçoğlu, İzmir’in kurtuluşu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: 

"Evet Osmanlı da bizim, Türkiye Cumhuriyeti de. İkisi birbirinin devamı. Ancak tarih acımasızdır ve gerçekler hep önümüzdedir. Osmanlıya tabii ki düşman olamayız. Ama Kuva-yı Milliye'ye karşı Kuva-yı İnzibatiye'yi; Sakarya'dan önce, İskilipli'nin başkanı olduğu İslâm Teali Cemiyeti adına Yunan uçaklarıyla Mustafa Kemal ve arkadaşlarının vatan haini olduğu ve Yunan'ın dostumuz olduğu bildiriyi; İngiliz rahip Robert Frew, Rıza Tevfik, Ali Kemal, Said Molla ve Damat Ferid'in de üyesi olduğu İngiliz Muhibleri Cemiyeti'nin hainliklerini, 24 Mayıs 1920'deki Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa, Halide Edip, Kara Vasıf gibi milli mücadelede yer alanlara, kuva-yı milliye adı altında fitne ve fesat çıkardıkları, zorla para ve asker topladıkları, ülkeyi tahrip ettikleri gerekçesiyle Vahdeddin'in imzasıyla çıkarılan idam fermanını da bilmemiz gerekir. İzmir'in kurtuluşu sadece İzmir'in değil Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin kurtuluşudur. Bunu her Türk vatandaşı bilmek zorundadır. Zira tarih gelecektir. Kutlu olsun."

Editör: Kerim Öztürk