İstanbul'da yapılması planlanan ve tartışmaların odağı haline gelen Kanal İstanbul projesinin imar planı iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan itiraz sonucu yürütmesi durdurulan proje ile ilgili gelişmeyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararda, plan değişikliklerine ilişkin yapılan itirazın haklı bulunduğu vurgulanarak, planın şehircilik ilke ve esaslarına uygun olmadığı belirtildi.

Fransız olmak Türk olmak... Fransız olmak Türk olmak...

Kamu yararına aykırı olduğu savunulan kararda şu ifadeler yer aldı:

“15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Öte yandan İBB'nin Kanal İstanbul'a ilişkin diğer yargı süreçleri devam ediyor. Çevre etkisi değerlendirme (ÇED) davası da Danıştay'da görülüyor.

Editör: Kerim Öztürk