Bu utanç verici duruma nasıl geldik? Bu utanç verici duruma nasıl geldik?

  Bir zamanlar lüks olarak görülen eğitim, bugün hayatta kalma aracıdır. Her alanda ustalığın önemi giderek artmaktadır. Kendi alanımızda ustalaşmak için zaman ayırmak ve öğrenmeyi ömür boyu sürdürmek zorundayız. Gelirimizin %5 ila %10’unu  eğitimimizi sürdürmeye ayıralım. Olabileceğimiz en iyi duruma gelebilmeniz için kendimize yatırım yapmalıyız. Yüksek düzeyde olan uzmanlıklar için daha fazla para gerekli olabilir. Bir yıl içinde bilgilerinizin  büyük kısmı işe yaramaz hale geliyor. 
  Merak içinde olalım. Meraklı insanlar  kaç yaşında olurlarsa olsunlar öğrenmeye heveslidirler. Bu hevesleri sebebiyle zindedirler. Onları genellikle canlı, diri, sağlam ve dinç halde görürüz. 
  Öğrenmeyen ve gelişmeyen bir insanın ölüden farkı yoktur. Sürekli gelişen kişi her şeyi bilmediğini kabul eder. Aslında her şeyi bilmiş olsak yeni bilgilere yer kalmaz. O zaman hayattan sıkılırız. 
 Merak sürekli büyüme ve gelişme arzusundan kaynaklanır. Hayatımızın amacı sürekli gelişmektir. Başarı = Mutluluk + Sürekli gelişme formülünü unutmayalım. Başkalarına soru soran ve danışan kimseler meraklı ve enerji dolu insanlardır. Onlar yeni fikirlere açıktır. Her halükarda kendilerini geliştirmek isterler. 
   En değerli varlığımıza, yani kendimize, özen gösterelim. “Bir insan kendisine saygı duyduğu oranda  değerlidir. “diyor François Rabelias. Kendimizi sevdiğimizde kendi gelişmemizi, kendi ruhsal tekamülümüzü amaç edinirz. Bu uğurda çalışırız.     
   Sürekli gelişme (Continuous Improvement) içinde olalım.  Sürekli gelişme, her geçen gün bir önceki güne oranla daha iyi olma durumudur. Japonca bir ifade olan Kaizen, “daha iyisi için değişim” veya “sürekli gelişim” anlamına gelir. Kişisel hayatta, ev hayatında, sosyal hayatta ve çalışma hayatında sürekli gelişim içinde olan kimse sağlıklı, huzurlu ve mutludur. ‘’Kai’’ sürekli ve ‘’zen’’ iyileştirme anlamına gelmektedir. Kaizen, bir amaç doğrultusunda iyileşmeler bütünüdür
  Kendinize yatırım yapmak için gerçek ihtiyaçlarımızı fark edelim, kişisel değerimizi artıralım,  derin düşünelim,  daha büyük olmaya çalışalım, örnek olalım, zenginliklerimizi çoğaltalım.
   Endişe üretmeyin, kendimizi geliştirelim…

Doç. Dr. Zülfikar Özkan

Editör: Kerim Öztürk