XVI yüzyılın Osmanlı kayıtlarında TÜRKMEN olarak adı geçen ve bugün kendini Kürt sanan bazı aşiretler:

Barzan Aşireti,

Hörmekli Aşireti,

Karaballı Aşireti,

Pınarlı Aşireti,

Kubatlı Aşireti,

Delibudak Oymağı,

Karagüne Aşireti,

Şıhbızın Aşireti,

Şarran Aşireti ,

Aykut Oymağı,

Çemişgezeklü Aşireti,

Kureyşan Aşireti,

Bu utanç verici duruma nasıl geldik? Bu utanç verici duruma nasıl geldik?

Beskan Aşireti,

Milli Aşireti,

Modanlı Aşireti,

Şavak Aşireti,

Abbasan Aşireti,

Ağuçan Aşireti,

Bekiran Aşireti,

Zerikan Aşireti,

Karakeçili Aşireti,

Avşarlu Aşireti,

Begdili Aşireti,

Hınıslu Aşireti,

Küresinli Aşireti,

Lek Aşireti,

Batıkan Aşireti,

Herkili Aşireti,

Kılıçlı Aşireti

Mukri Aşireti,

Türkan Aşireti,

Şadıllı Aşireti,

Çapanoğlu Aşireti,

Ertuşi Aşireti,

Rışvan Aşireti,

Burukan Aşireti,

Babat Aşireti,

Dersimli Aşireti,

Karaçoban Aşireti,

Tanas Aşireti,

İzzeddinli Aşireti.

Osmanlı arşivlerinde Türkmen olarak kaydı bulunan bir çok aşiret baskı, etnik dışlanmışlık, aşırı vergi alınması gibi etkilerde kalarak kendini Kürt saymıştır. Çünkü Osmanlıda Türkmenler Alevi olduğu için ağır vergiye tabi tutulur hem de askerler Türkmenlerden toplanırdı. Kürtler ise Sünni idi. Kürtler askerlikten ve de vergiden muaf idi.

Acı ama maalesef gerçek budur. "Kürtleşen Türkmen Aşiretleri" kitabını okumanızı tasviye ederim Tarihçi Halaçoğlu'nun tespitlerine göre de, yukarıda adı geçen aşiretlerin tamamı Türk'tür.

Editör: Kerim Öztürk