Kürt, Türk ayrıştırıcıları ne kadar tarihi değiştirmeye kalksalarda, kürtlerin dil yapıları, konuşma tarzları, kelime telaffuz tarzları Orta Asya Türkleri olan Özbeklere çok benzerler.

Kürtçe sözcüklerin;

3080 Türkçe

1200 zend lehçesi

370 pehlevi lehçesi

1030 farsca (Kürtçe’de var olan 2500-3000

2000 arapça dolayındaki Farsça ve Arapça

sözcüklerin %80’inin Osmanlı

Türkçesi, %40-50’sinin de bugünkü Türkçe olduğu tespit edilmiştir.)

220 ermenice

108 keldani

60 çerkesçe

20 gürcüce

300 menşei bilinmeyen kelime.

532 Göktürk Türkçesine ait 532 kelime

bugünkü Kürtçe’de halen kullanılıyor.

Toplumların okur yazar olmadığı, radyo, televizyon gibi iletişim araçlarının ve ulaşım araçlarının bulunmadığı bir dönemde böyle bir dilin oluşumu anca var oluşlarından itibaren Kürtlerin ve Türklerin kardeş olduğu ve bölgenin Türksüzleştirmek için yapılan yüzlerce yıl mülteci akını nedeniyle, mülteciler ile ilişki içinde oldukları ile açıklanır.

Türkçe bilmiyen kürt kadınların asırlardır kuvvet, kudret ve güzelliğin sembolü olarak vücutlarına yaptıkları döğmedeki semboller eski Türk Yazıtlarındaki aynı anlamı taşıyan harflerdir.

Anadolu'ya gelen Türkler ilk önce Doğu'ya gelmişler, soğuk iklim şartlarına uygun hayvan yetiştirenlerin bir kısmı burda kalırken, diğerleri İç Anadolu'ya gitmişler. Oradan da soğuk bölgelere dayanıksız hayvan yetiştiriciliği yapanlar da İç Anadolu'dan daha sıcak Akdeniz ve Ege gibi bölgelere yayılmışlardır.

Kürtler, Rusya ve İngiltere tarafından bölgeye yapılan mülteci akını nedeniyle Rusya ve İngiltere tarafından asimilasyona uğratılmış, coğrafi koşullar nedeniyle uzak ve yoksul, sahipsiz, cahil bırakılmış, bunu fırsat bilen İngiltere tarafından satın alınan aşiret ağalarınca ve memur görünümlü İngiliz ajanlarınca siz kürtsünüz diyerek sonradan kürt kimliği kazandırılmış, önceleri devlet arşivlerinde Türk olarak geçen Türklerdir.

Yüksek maliyetli otel tatilinin alternatifi karavan oldu Yüksek maliyetli otel tatilinin alternatifi karavan oldu

Bugün kürt denilen Türklerin ataları Türklerin güçlü, zanaatkar, savaşçı olanlardan seçilmiş öncü birlikleri idi. Türkler bir yere gitmeden önce bunlar gider, bölgenin emniyetini alır, yaşam koşullarını, hazırlıkları tamamladıktan sonra büyük gurup sonradan gelirdi. Şimdi ki il adları yoktu, sürekli hareket halinde oldukları için Türkler yaptıkları görevlere, iklim yönünden yaşam koşullarına uygun olarak besledikleri hayvan isimleri ile isimlendirilirdi. Yaşam tarzları, yaşam gruplarına isim olarak yansıdı. Oda daha sonra yerleşik hayata geçince Türklerde benlik kaybına neden oldu.

1906-1920 yılları arasında büyük ermenistan hayallerini gerçekleştirmek üzere Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın yardım ve kışkırtması ile milyonlarca kürdü, Türk'ü vahşice katlettirdikten sonra başarılı olamayınca kürt maskesi ile kriptolaşan kayıp ermeni ırkı bugün kürt maskesi ile Türk düşmanlığını körükleyen en büyük Türk düşmanı kürt maskeli kripto ermeni olarak karşımıza dikiliyorlar. Ermenice dahil 6 dil biliyonm diye böbürlenip kürtçe bilmiyen kürt maskeli kripto ermeniler kendi çocuklarınını dizlerinin dibinde tutarken, yurt dışında okuturken, kürt çocuklarını tehditle dağa gönderiyorlar. Kürt çocukları terör kamlarında yöneticileri ermeni olan, ermeni teröristlerin veya kripto ermeni teröristlerin işkencesine maruz kalıyor, katlediliyor, seks objesi olarak kullanılılıyor. Malesef sonradan kürt kimliği kazandırılmış tarihîni bilmiyen gerçek Türk olan kürtler yüzyıl önce atalarını katleden kürt maskeli kripto ermenilerin peşlerinden gidiyorlar. Bilmiyorlarki, şu an dedeleri gibi aynı emeller için kendileri kullanan kriptolaşmış ermeniler işleri bittiğinde kendilerine ataları gibi aynı sonu yaşatacaklar.

Batuhan Solak

Editör: Kerim Öztürk