Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden

(Bu gerçekleri anlamadıkça çok ağır bedeller ödemeye devam)

* Bastırdığı kağıt paranın üzerine Bozkurt koyduruyor...
* Yakın arkadaşlarına, Bozok, Bozkurt gibi soy isimler koyuyor...
* Manevi kızına  Ülkü adını veriyor...
* Yusuf Akçura Beyi İstanbul'u teslim almaya yolluyor...
* Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'nu kuruyor...
* Asırlar sonra Türk adını vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor...
* İbrahim Çallı'ya "Ergenekon'dan Çıkış" tablosunu yapmasını istiyor...
*Türk Tarih Tezi'ni hazırlatıyor...
* Anadolu'da kazı çalışmaları yaptırıp, Türklüğün izlerini bulduruyor...
* Her konuşmasında Türklük vurgusu yapıyor...
* Anadolu'nun 7 bin yıldır Türk Beşiği olduğunu söylüyor...
* Türklüğün ebedi olduğunu haykırıyor...
* Türk devrimlerini öze dönerek yapıyor...
* Tıpkı fikirlerinin babası Ziya Gökalp Beyin dediği gibi; "Türk'ü Türk yönetmelidir." diyor!...
* Türk kültürünü yaşamın her alanında hakim kılmak için çalışmalar yapıyor...
* Anadolu'da unutulmuş, sinmiş, hor görülmüş Türklüğü şahlandırıyor...
*"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur..." diyerek kutlanmış Türklüğünü hatırlatıyor...
 O en büyük Türk,
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK !

Editör: Kerim Öztürk