Srebrenitsa Soykırımı Srebrenitsa Soykırımı

Değerli tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı bugünkü Hürriyet'te, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Antlaşması LOZAN" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mudanya Mütarekesi'nde Türk ordusu nereye girmişse orada kaldı.Lozan'da toprak bıraktığımız doğru değildir. Kurtardığımız bütün memleket parçaları Lozan'da elde kalacaktır," diyor.

Ortaylı, "Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki antlaşmalar içinde, tarafların egemenlik ve eşit şartlar altında müzakere ettikleri ve Türkiye'nin ileri sürdüğü tezlerin, İtilaf Devletlerince, başta İngiltere olmak üzere, kabul edildiği bir antlaşmadır " görüşünü dile getiriyor.

Kısa bir süre önce yayınlanan Çöküşten Zafere Lozan kitabıma da atıfta bulunan Prof. Ortaylı, kitapla ilgili olarak şunları belirtiyor: "Büyükelçi Onur Öymen Çöküşten Zafere Lozan adlı eserinde Osmanlı Devleti'nin son dönem tarihinin bir özetini veriyor. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndan söz ediyor ve Lozan'a geliyor. Lozan'da en büyük mücadele Kapitülasyonlar konusundadır. İktisadi menfaatlerini Avrupa devletlerinin hiçbiri kaybetmek istemedi fakat yeni Türkiye bu konuda hiçbir taviz vermedi ve kapitülasyonların kaldırıldığını tasdik ettirdi.

Büyükelçi Onur Öymen Lozan'ı önemli noktalarında anlatan, yorumlayan bir eser hazırladı. İki bölüm halindeki Lozan Antlaşması'nın bu kitabın okunmasıyla daha iyi anlaşılacağı açık. Faydalı bir çalışmanın sonucudur. Bazı noktaların, rahatça okunan bu kitapla daha iyi aydınlatılacağı bellidir."

Editör: Kerim Öztürk